ویژگی‌های ممتاز کتاب‌های سه‌سطحی

یکی از منابع مناسبی که می‌توان در فصل تابستان و به‌خصوص برای تسلط بر بخش نگاه به گذشته از آن استفاده کرد، کتاب‌های سه‌سطحی است.

ویژگی‌های ممتاز کتاب‌های سه‌سطحی

یکی از منابع مناسبی که‌ می‌توان در فصل تابستان و به‌خصوص برای تسلط بر بخش نگاه به گذشته از آن استفاده کرد، کتاب‌های سه‌سطحی است. این کتاب‌ها سه ویژگی ممتاز دارند که باعث‌ می‌شود بتوانند خواننده‌ی خود را به پیشرفتی که انتظار دارد، برسانند.

1. سؤال‌ها، شناسنامه‌دار هستند و دانش‌آموزان را بر اساس میزان و درصد پاسخ‌گویی بر اساس آزمون‌های استاندارد کانون، راهنمایی‌ می‌کنند.

2. سؤالات در سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر طبقه‌بندی شده‌اند تا دانش‌آموزانی که مرحله‌ی اول یادگیری را پشت سر گذاشته‌اند بتوانند بر اساس سطح درسی خود به سؤالات مناسب پاسخ بدهند و قدم به قدم به تسلط و پیشرفت برسند.

3. حجم کتاب‌های سه‌سطحی برای مطالعه در آزمون‌های تابستان مناسب است؛ زیرا تقریباً اکثر دانش‌آموزان در درس‌های سال تحصیلی گذشته به تسلط نسبی رسیده‌اند و اکنون وقت آن رسیده که در هر درس با کار کردن روی سؤالات مناسب و کافی، مراحل یادگیری خود را تکمیل کنند.