کنکور 98

نکته‌های مهم «کاخ‌سازی دوره اشکانیان» رشته نقشه‌کشی معماری

نکته‌های مهم از فصل دوم درس آشنایی با بناهای تاریخی (دهم هنرستان)

نکته‌های مهم «کاخ‌سازی دوره اشکانیان» رشته نقشه‌کشی معماری

نکته‌های مهم «کاخ‌سازی دوره اشکانیان» 

- کاخ آشور

- کاخ نساء

- کاخ و شهر هترا (الحضر)

- مجموعه کوه خواجه سیستان


درس: آشنایی با بناهای تاریخی (فصل دوم)

رشته: نقشه‌کشی معماری

پایه: دهم هنرستان


نگار سلیمان‌پور - رتبه 1 گرافیک سال 96