آمادگی آزمون 5 مرداد دهم هنرستان - گرافیک و نقشه‌کشی معماری

مطالب زیر جهت آمادگی بیش‌تر در آزمون 5 مرداد رشته‌های گرافیک و نقشه‌کشی معماری می‌باشد. با مطالعه‌ی این مطالب، آمادگی خود را برای این آزمون، افزایش دهید.

آمادگی آزمون 5 مرداد دهم هنرستان - گرافیک و نقشه‌کشی معماری

رقیه محبی (مسئول درس گرافیک دهم هنرستان):

برای آشنایی با نکات مهم درسی مربوط به آزمون 5 مرداد و کسب آمادگی هرچه بیش‌تر برای این آزمون، به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

در این فایل، نکات مهم درس مبانی هنرهای تجسمی، مربوط به مباحث آزمون 5 مرداد، قرار داده شده است.