مقاله کاظم قلم چی : پیمانه‌ها یک ابزار جدید و موثر

امسال در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها ابزار جدیدی اضافه کرده ایم . در کنار هر مبحث ، تعداد پیمانه‌های مربوط به آن مبحث درج شده است .

مقاله کاظم قلم چی : پیمانه‌ها یک ابزار جدید و موثر

 

مهندسی تمرین ها  و مدیریت زمان مطالعه  به کمک  پیمانه ها

 

امسال در برنامه ی راهبردی آزمون  ها  ابزار جدیدی  اضافه کرده ایم  . در کنار هر مبحث ، تعداد پیمانه های مربوط به آن مبحث درج شده است . منظور از پیمانه ، بسته های بیست سوالی است که برای هر مبحث  در کتاب های آبی  وجود دارد . برای  برخی فصل ها و مبحث ها تعداد پیمانه ها بیشتر است زیرا تعداد صفحات آن فصل ها بیشتر هستند یا این که  ممکن است آن فصل ها دشوارتر یا پرسوال تر باشند . . گاهی اوقات  به جای پیمانه های بیست سوالی ، پیمانه ها ده سوالی هستند . در صفحه ی  دوم جلد کتاب ها، می توانید تعداد پیمانه ها ی هر فصل را مشاهده کنید . در فهرست کتاب ها نیز ، در کنار عنوان هر فصل ، تعداد پیمانه های مربوط به آن فصل به صورت تصویری نیز مشخص شده است  وقتی به اینفوگرافیک  صفحه ی دوم جلد کتاب ها توجه می کنید در یک لحظه و در یک نگاه تصویری کلی از محتوای  کتاب و تمرین ها و برنامه ی مطالعاتی در ذهنتان شکل می گیرد و طرحی اولیه برای برنامه ی مطالعاتی خود در ذهنتان ترسیم می کنید  .

وجود پیمانه ها در برنامه ی راهبردی آزمون ها به شما کمک می کند تا برنامه ی مطالعه و تمرین خود را مدیریت کنید . شما می توانید برای پیمانه های بیست سوالی  در درس های فیزیک و ریاضی ،  نیم ساعت در نظر بگیرید و برای پیمانه های بیست سوالی شیمی و زیست  و فلسفه وعلوم و فنون ادبی ، بیست دقیقه زمان اختصاص دهید . البته ممکن است بخواهید زمان را بر حسب اهمیتی که به دقت  و تمرکز یا به سرعت خود  می دهید  بیشتر یا کمتر کنید . این اعداد نیم ساعت و بیست دقیقه ، اعداد قطعی نیستند و هر دانش آموزی  بر حسب توانایی ها و نیازهای خود می تواند  زمان ها و برنامه ی خاص خود را تنظیم کند . این یک مهارت فراشناختی است که شما بتوانید در درس های مختلف برنامه ی مطالعه و تمرین خود را براساس ویژگی هر درس وشرایط خودتان تنظیم کنید.  

پیمانه ها در بر نامه ریزی هفتگی و آزمونی هم به شما کمک می کنند. به این مثال توجه کنید :اگر برای یک آزمون در درس های اختصاصی مجموعا 40 پیمانه ی سوال وجود داشته باشد و شما برای هر پیمانه بخواهید به طور متوسط نیم ساعت وقت بگذارید ، مجموع زمان مورد نیاز برای تمرین درس های اختصاصی ، 20 ساعت خواهد بود و شما می توانید این تعداد پیمانه ها ی تمرین را بین هفته ی اول و هفته ی دوم تقسیم کنید . در پایان هر روز مشخص کنید که چقدر از پیمانه ها را  تمرین کرده اید  و چند پیمانه  هنوز باقی  است . اگر خودتان خوب فکر کنید می توانید با توجه به شرایط خودتان از پیمانه ها ی  برنامه ی راهبردی و کتاب های  آبی پیمانه ای به خوبی برای برنامه ریزی و مهندسی تمرین ها  به خوبی استفاده کنید . پیمانه ها در برنامه ی مطالعاتی شما شبیه  قطعات لگو هستند . اگر با قطعات  لگو می توانید مثل یک مهندس  ، ماشین و هلی کوپتر و خانه بسازید با پیمانه ها ی سوال ها می توانید برنامه ی مطالعاتی خود را مهندسی کنید  با این تفاوت که در این جا ، این یک مهندسی واقعی است : مهندسی واقعی برای تمرین ها و مدیریت  زمان مطالعه . 


کاظم قلم چی

22 تیر 97 

مطالب مرتبط