جعبه‌ابزار کارنامه: کارنامه‌ی کشوری

در کانون کارنامه‌ی هر آزمون بعدازظهر روز آزمون به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. می‌توانید از ساعت 16 این کارنامه را در سایت کانون نیز مشاهده کنید.

جعبه‌ابزار کارنامه: کارنامه‌ی کشوری

در کانون کارنامه‌ی هر آزمون بعدازظهر روز آزمون به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. می‌توانید از ساعت 16 این کارنامه را در سایت کانون نیز مشاهده کنید.

فواید دریافت کارنامه در همان روز

- دریافت کارنامه در همان روز سبب می‌شود ماندگاری بیش‌تری در ذهن دانش‌آموز داشته باشد.

- در همان روز می‌توانید با پشتیبان خود گفت‌وگو کنید.

- امکان برنامه‌ریزی فوری و مؤثر خواهید داشت. با مشخص شدن وضعیت علمی آموزشی مسیر برنامه‌ریزی طی دو هفته‌ی آینده مشخص می‌شود.

- معمولاً اولیا روز جمعه در منزل هستند و امکان گفت‌وگو، مشارکت و برنامه‌ریزی با پدر و مادر خود را خواهید داشت.

ویژگی‌های کارنامه

کارنامه‌ی کانون از دو بخش اساسی تشکیل شده است:

بخش اول: بخش آموزشی

هر دانش‌آموز با دیدن کارنامه‌ی آموزشی خود وضعیت علمی، تراز و نمره‌ی خام مربوط به هر درس را مشاهده می‌کند. در این قسمت دانش‌آموزان وضعیت آموزشی خود را در هر درس به طور جداگانه و سپس در درس‌های عمومی و اختصاصی می‌شناسند و درنهایت وضعیت کلی خود را با کمک پشتیبان ارزیابی می‌کنند.

بخش دوم: کارنامه‌ِی تصویری

نمودار پیشرفت تحصیلی: رشد یا رکود تحصیلی در هر آزمون را مشخص می‌کند.

نمودار تعادل مطالعاتی: وضعیت تعادل بین درس‌های مختلف را مشخص می‌‌کند.

تصویر پاسخ‌برگ: تصویر کامل و جامعی است از پاسخ‌برگ شما در روز آزمون تا در صورت نیاز و بروز مشکل بتوانید اشکالات موجود را با هماهنگی سایت برطرف کنید. می‌توانید سؤالات ساده و دشوار و هم‌چنین دام‌های آموزشی را به کمک تصویر پاسخ‌برگ تشخیص دهید.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24