گفت‌وگو با کیمیا کاکوئی‌نژاد، دانش‌آموز موفق کرمانی "حامد زمانی و مریم زنگی‌آبادی"

کیمیا کاکوئی‌نژاد، دانش‌آموز سال چهارم انسانی است. او دو سال است که در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت می‌کند. خودش می‌گوید تاکنون 23بار نامش در مجله‌ی آزمون در قسمت‌ برترهای آزمون چاپ شده است. کیمیا ه...

گفت‌وگو با کیمیا کاکوئی‌نژاد، دانش‌آموز موفق کرمانی "حامد زمانی و مریم زنگی‌آبادی"
گفت‌وگو با کيميا کاکوئي‌نژاد، دانش‌آموز موفق کرماني

23 بار اسمم در مجله‌ي آزمون چاپ شده است

کيميا کاکوئي‌نژاد، دانش‌آموز سال چهارم انساني است. او دو سال است که در آزمون‌هاي برنامه‌اي شرکت مي‌کند. خودش مي‌گويد تاکنون 23بار نامش در مجله‌ي آزمون در قسمت‌ برترهاي آزمون چاپ شده است. کيميا هم‌چنين توانسته مدال طلاي المپياد ادبي را به دست بياورد. در ادامه اين گفت‌وگوي کوتاه را مي‌خوانيم...

 خودت را به طور کامل معرفي کن.

من کيميا کاکوئي‌نژاد، دانش‌آموز چهارم علوم انساني، دبيرستان فرهنگ (مصطفوي) از استان کرمان هستم.

معمولاً در سال سوم، روزي چند ساعت درس مي‌خواندي؟

5 - 4 ساعت.

در ماه رمضان برنامه‌ي مطالعه‌ات را چگونه تنظيم مي‌کني؟

درس‌هاي اختصاصي را تا قبل از افطار و درس‌هاي عمومي را بعد از افطار مطالعه مي‌کنم.

در تابستان در کنار درس‌هاي سال سوم، چه درس‌هايي را مي‌خواهي بخواني؟ دوم دبيرستان يا چهارم دبيرستان؟ چرا؟

بعضي از درس‌هاي دوم دبيرستان و همين‌طور بعضي از درس‌هاي چهارم دبيرستان. با مطالعه‌ي دروس دوم دبيرستان، آمادگي لازم براي کنکور را به دست مي‌آورم و با مطالعه‌ي درس‌هاي چهارم دبيرستان، آمادگي و پيش‌زمينه‌ي کافي براي درس‌هاي چهارم دبيرستان را پيدا مي‌کنم.

از چه منابع مطالعاتي استفاده مي‌کني؟ آيا منابع مطالعاتي خودت را تهيه کرده‌اي؟

بله؛ اولين منبع مطالعاتي من، کتاب‌هاي درسي است و بعد از آن، کتاب‌هاي تست مثل کتاب‌هاي آبي و کتاب‌هاي زرد عمومي.

آيا در سال سوم، درس هر روز را همان روز مي‌خواندي؟

بله و به دوستانم هميشه اين توصيه را داشتم. به نظر من خواندن درس هر روز در همان روز، واقعاً لازم است و يکي از عوامل موفقيت است.

خانواده‌ات در اين مسيري که براي کنکور شروع کرده‌اي، چگونه از تو حمايت مي‌کنند؟

خانواده‌ام با ايجاد شرايط آرام در خانه، از من حمايت زيادي مي‌کنند و هميشه با تشويق، به من روحيه مي‌دهند؛ مخصوصاً پدرم که بعد از هر آزمون، کارنامه‌ام را با دقت بررسي مي‌کنند و با هم براي آزمون بعد برنامه‌ريزي مي‌کنيم.

فکر مي‌کني سال چهارم دبيرستان (سال کنکور)، با سال‌هاي قبل چه فرق‌هايي داشته باشد؟

مسلماً اين سال به دليل کنکور، همت و پشتکار بيش‌تري مي‌خواهد و مستلزم برنامه‌اي دقيق‌تر از سال‌هاي قبل است. هم‌چنين رقابت دانش‌آموزان بيش‌تر است.

چگونه با کانون آشنا شدي؟

برادرم کانوني بود و تعدادي از دوستانم نيز کانوني بودند. صحبت‌هاي آن‌ها درباره‌ي کانون و خدمات آن باعث آشنايي من با کانون شد.

الآن چند سال است که در آزمون‌هاي کانون شرکت مي‌کني؟

2 سال.

در سال گذشته، ميانگين تراز و رتبه‌ات در کانون چند بود؟

ميانگين ترازم 7400 و رتبه‌ام معمولاً 1 تا 10 بوده است.

فکر مي‌کني تا کنون چند بار اسم يا عکست به عنوان دانش‌آموز برتر در مجله‌ي آزمون چاپ شده است؟

حدوداً 23 بار.

مجله‌ي آزمون را چه‌قدر مطالعه مي‌کني؟

تمام قسمت‌هاي مجله‌ي آزمون را بعد از هر آزمون مطالعه مي‌کنم. مخصوصاً گفت‌وگو با رتبه‌هاي برتر.

مصاحبه با کدام رتبه‌ي برتر برايت جالب‌تر و آموزنده‌تر بود؟ چه آموزه‌اي برايت داشت؟

مصاحبه با پگاه پزشکي، رتبه‌ي 1 انساني، بسيار جالب بود. هدف‌گذاري او برايم بسيار آموزنده بود. هم‌چنين نحوه‌ي برنامه‌ريزي‌اش دقيق بود و درصدهايش در کنکور برايم قابل توجه بود.

آيا خاطره‌ي خوبي از مجله‌ي آزمون داري؟

بله؛ در اولين آزمون، رتبه‌ي 1 کشور شدم.

جاي چه مطلبي در مجله خالي است؟

مصاحبه با دانش‌آموزان المپيادي و اطلاع دادن به دانش‌آموزان درباره‌ي المپيادها در همه‌ي رشته‌ها.

براي دانش‌آموزاني که مانند تو براي کنکور درس مي‌خوانند، چه پيشنهادي داري؟

پيشنهادم به دوستانم اين است که برنامه‌ريزي را فراموش نکنند و براي خود، هدف مشخصي داشته باشند و با مطالعه‌ي خوب درس‌هاي سال سوم در تابستان، با آرامش در طول سال تحصيلي به مطالعه‌ي درس‌هاي سال چهارم بپردازند.

در پايان اگر حرف خاصي داري، بگو.

از زحمات پدر و مادر و همه‌ي معلمانم تشکر مي‌کنم و به دوستانم توصيه مي‌کنم که به تلاش و پشتکار خود ادامه دهند و با اراده‌ي قوي، اين مسير پُرپيچ و خم را طي کنند. مهم‌ترين عامل موفقيت، تلاش و پشتکار است.
 
(مجله‌ي آزمون - شماره‌ي 49 - 21 مرداد 1390 - ص18)
 
گفت‌وگو با کیمیا کاکوئی‌نژاد، دانش‌آموز موفق کرمانی "حامد زمانی و مریم زنگی‌آبادی"