آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود

تابستان اولین دوره‌ی طلایی و وقت شروع کردن است. باید از همین آزمون و همین امروز شروع کرد.

آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود

تابستان اولین دوره‌ی طلایی و وقت شروع کردن است. باید از همین آزمون و همین امروز شروع کرد. اولین گام برای شروع کردن انتخاب هدف است. چرا می‌خواهید درس بخوانید؟ چرا می‌خواهید یک سال از وقت‌تان را با مطالعه سپری کنید؟ به کدام دانشگاه فکر می‌کنید؟

هدفتان را مشخص کنید و همواره آن را مد نظر داشته باشید و آن را بنویسید و تکرار کنید.

هر شب بنویسید؛ هر روز بنویسید. نوشتن اعجاز می‌کند. هدفی را که می‌نویسید خلق خواهید کرد. آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود. وقتی اهدافتان را می‌نویسید از جایی که باور نمی‌کنید محقق می‌شوند.

فقط خواندن کافی نیست؛. قبل از خواندن مقصد خود را از درس خواندن تعیین کنید و مطمئن باشید که محقق می‌شود.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
نهادهای پولی و مالی رشد-توسعه و پیشرفت از اقتصاد دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : سارا شریفی