بایدها و نبایدهای تابستانه

عدم مطالعه درس‌های سال آینده: پیش‌خوانی تعداد مناسب و معقولی از درس‌های سال آینده در تابستان توصیه می‌شود.

بایدها و نبایدهای تابستانه

مطالعه‌ی حداکثری درس‌های سال آینده: یعنی پیش‌خوانی همه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی در تابستان که به دلیل عدم دسترسی به دبیر و وقت کم، با افت کیفی مطالعه و آشفتگی ذهنی همراه خواهد بود.

  • عدم مطالعه درس‌های سال آینده: پیش‌خوانی تعداد مناسب و معقولی از درس‌های سال آینده در تابستان توصیه می‌شود. درسی مثل ریاضی که نیازمند تمرین و تکرار است اگر در تابستان مطالعه شود، بهتر است.

  • عدم توجه به درس‌های سال قبل: درس‌ها و مباحث سال قبل با اتمام سال تحصیلی به پایان نمی‌رسد. تعدادی از آن‌ها پیش‌نیاز مباحث سال آینده هستند؛ بنابراین مرور و تثبیت آن‌ها لازم است.

  • برنامه‌ریزی فقط بر اساس تفریح: فاصله گرفتن از مطالعه و درس خواندن باعث رکود یادگیری می‌شود و حتی می‌تواند تا مدتی‌ از سال تحصیلی هم ادامه پیدا کند.

  • عدم رعایت تعادل‌ها: برنامه‌ی تابستان نیز مانند برنامه‌ی طول سال باید اصولی و استاندارد باشد. رعایت تعادل‌ها در تمام زمینه‌ها لازم است ولی موضوعی که باید به آن توجه داشت رعایت تعادل در حل سؤالات تستی و تشریحی درس‌های نگاه به آینده و نگاه به گذشته در تابستان است.

اگر شما هم برای تابستان برنامه‌ریزی کرده‌اید، بایدها و نبایدهای مهم خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.