تشکیل 138 شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه‌ها

معاونت اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون 110دانشگاه، 8پژوهشکده و 20پارک نسبت به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پا

تشکیل 138 شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه‌ها
معاونت اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون 110دانشگاه، 8پژوهشکده و 20پارک نسبت به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اقدام کرده اند.

محمدتقی نظر پور در جلسه شورای مدیران معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع اظهار داشت: در سال 95 با ابلاغ مشترک دستورالعمل مدیریت سبز توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و معاونت توسعه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، مدیریت دانشگاه‌ها ملزم به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز شدند و تاکنون 110 دانشگاه، 8 پژوهشکده و 20 پارک اقدام به تشکیل این شورا کرده‌اند.
وی ادامه داد: در سال 95 با ابلاغ مشترک دستورالعمل مدیریت سبز توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف و معاونت توسعه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیریت دانشگاه‌ها ملزم به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز شدند و تاکنون 110 دانشگاه، 8 پژوهشکده و 20 پارک اقدام به تشکیل این شورا کرده‌اند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: شورای راهبری مدیریت سبز در خصوص اجرای پروژه‌های مدیریت سبز تصمیم‌گیری و مشارکت می‌کند.
وی با بیان اینکه مؤسسات متعددی در دنیا بر اساس پارامترهای مرتبط با مدیریت سبز و بر اساس خوداظهاری دانشگاه‌ها اقدام به رتبه‌بندی می‌کنند، گفت: این رتبه‌بندی‌ها به دلیل کامل نبودن پارامترها، عدم در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و عدم کنترل صحت اطلاعات ارسالی فاقد استناد بوده و ملاک دقیق و صحیحی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نیست.
نظر پور اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: با همکاری دانشگاه شیراز در حال تدوین مدل تراز سبز است. این مدل منطبق با شرایط اقلیمی، فرهنگی و زیست‌محیطی ایران طراحی‌شده است.
وی در پایان تصریح کرد: هدف مدیریت سبز کاهش هزینه ها و کاستن آثار منفی محیط زیستی ناشی از مصرف نادرست است که از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف، استفاده بهینه منابع و کاهش ضایعات و در نهایت بهبود محیط زیست حاصل می‌شود؛ بنابراین بایستی به مدیریت سبز به‌عنوان اساسی‌ترین برنامه ملی به منظور دست‌یابی به توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

منبع :