آزمون‌های تابستان و فواید آن

دانش‌آموزان موفق هنگامی که دیگران درس نمی‌خوانند تلاش می‌کنند و در تابستان با برنامه‌ی نگاه به گذشته و با شرکت در آزمون‌ها درس‌های سال گذشته را به تثبیت می‌رسانند.

آزمون‌های تابستان و فواید آن

دانش‌آموزان موفق هنگامی که دیگران درس نمی‌خوانند تلاش می‌کنند و در تابستان طبق برنامه‌ی نگاه به گذشته و با شرکت در آزمون‌های تابستان درس‌های سال گذشته‌ را به تثبیت می‌رسانند و با مطالعه‌ی دقیق، اشکالات قبلی خود را برطرف می‌کنند. درواقع با این کار یادگیری ناقص خود را کامل می‌کنند. هم‌چنین با برنامه‌ی نگاه به آینده چند درس از سال آینده را شروع می‌کنند. این فرصت خوبی است که با پیش‌خوانی درس‌های سال آینده در قسمت نگاه به آینده، ذهن خود را با مطالب جدید آشنا کنید تا با انگیزه و تمرکز بیش‌تری در کلاس درس حضور یابید.

فواید آزمون‌های تابستان:

  • 1- شرکت در آزمون‌ها سبب یادگیری بیش‌تر می‌شود.

  • 2- دانش‌آموزان با شرکت در آزمون‌های تابستان از هم‌کلاسی‌های خود پیشی می‌گیرند.

  • 3- داشتن فرصت مناسب برای تمرین کردن باعث آمادگی بیش‌تر می‌شود.

  • 4- مطالب درسی با تمرین و تکرار زیاد در ذهن تثبیت و ماندگار خواهد شد.

  • 5- دانش‌آموزانی که در تابستان نگاه به آینده را انتخاب می‌کنند در امتحانات نیم‌سال اول پیشرفت معدل و افزایش تراز خواهند داشت.

  • 6- شرکت در آزمون‌های تابستان باعث پیش‌خوانی و آشنایی با مفاهیم اصلی درس‌ها می‌شود.

  • 7- اعتمادبه‌نفس و انگیزه‌ی بیش‌تری در شما به وجود می‌آورد.

  • 8- با شرکت در آزمون‌ها آرامش بیش‌تری خواهید داشت.

  • 9- حضور در آزمون‌ها  سبب می‌شود نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید.

  • 10- نقطه‌ی قوت برنامه‌ی تابستان، شروع زودهنگام و ایجاد آمادگی بیش‌تر است.