تمرین خلاصه‌برداری در آزمون‌های تابستان

اکنون که در فصل تابستان فرصت کافی برای این کار دارید، بهتر است خلاصه‌‌برداری را به طور پیوسته و منظم تهیه کنید.

تمرین خلاصه‌برداری در آزمون‌های تابستان

یکی از روش‌های بسیار خوبی که اثر مثبت آن را خیلی زود خواهید دید، یادداشت‌برداری هنگام مطالعه است. حتی اگر این کار را در طول سال تحصیلی انجام نداده‌اید اکنون وقت آن رسیده است که دفتر مناسبی تهیه کنید و از مطالبی که در طول روز مطالعه کرده‌اید، با دست خط خودتان و به روش خودتان، یادداشت‌های مختصر و مفید تهیه کنید. این خلاصه‌ها می‌تواند شامل رمزگذاری مطالب حفظی، نمودارهای درختی و جدول باشد. حتی می‌توانید سؤالاتی را که برای‌تان دشوار هستند به همراه راه‌حل‌ها و نکات مهم آن‌ها، در این دفتر یادداشت کنید.

بهتر است دفتر خلاصه‌برداری به صورت کلاسور باشد تا اگر دوباره مطالب قبلی را خواندید یا در آزمون‌ها به نکات جدیدی رسیدید امکان اضافه کردن برگه‌ی جدید در کنار برگه‌های قبلیِ مربوط به همان مبحث وجود داشته باشد.

اکنون که در فصل تابستان فرصت کافی برای این کار دارید، بهتر است خلاصه‌‌برداری را به طور پیوسته و منظم تهیه کنید تا بتوانید در طول سال تحصیلی که مشغله‌ی بیش‌تری دارید، از آن‌ها استفاده کنید.

این دفتر بهترین منبع مطالعاتی است که توسط خودتان و بنا بر نیاز مطالعاتی‌تان نوشته می‌شود و برای پنج‌شنبه‌های قبل از هر آزمون که درواقع دوران جمع‌بندی همان آزمون نیز هست، بسیار مفید خواهد بود.