تسلط بر تکنیک ضربدر و منها در آزمون‌های تابستان

آزمون‌های فصل تابستان برای ما بیش‌تر جنبه‌ی مرور و دوره‌ی آموخته‌ها و رسیدن به تسلط در مباحث دارد.

تسلط بر تکنیک ضربدر و منها در آزمون‌های تابستان

آزمون‌های فصل تابستان برای ما بیش‌تر جنبه‌ی مرور و دوره‌ی آموخته‌ها و رسیدن به تسلط در مباحث دارد. البته در کنار آن می‌خواهیم نگاهی نیز به آینده داشته باشیم و درس‌ها را پیش‌خوانی کنیم؛ اما به نظر من یکی از بهترین اهدافی که می‌توان برای آزمون‌های کانون در تابستان متصور شد، یادگیری بیش‌تر و تمرین و تسلط تکنیک‌های مفیدی مانند ضربدر و منهاست. تمرین این تکنیک در آزمون‌های فصل تابستان باعث می‌شود در فصل پاییز و در آزمون‌هایی که در طول سال تحصیلی خواهید داشت، با تسلط بیش‌تر به نتیجه‌ی بهتری دست یابید.

هدف از این تکنیک، غربالگری یا الک کردن سؤالات آزمون است. با اجرای آن، سؤالاتی را که بلدیم و می‌توانیم در زمان کوتاهی آن‌ها را حل کنیم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پاسخ صحیح می‌رسانیم و گزینه‌ی مورد نظر را علامت می‌زنیم.  سؤالاتی را که بلد هستیم اما ممکن است فرایند پاسخ‌‌دهی آن‌ها بیش‌تر طول بکشد، ضربدر می‌زنیم و اگر در پایان آزمون فرصت داشتیم، به سراغ آن‌ها می‌رویم. سؤالاتی را که مطمئنیم بلد نیستیم، با علامت منها مشخص می‌کنیم و دیگر به سراغ آن‌ها نمی‌رویم.

این تکنیک را آن قدر در منزل و به‌خصوص در آزمون‌های تابستان تمرین کنید تا بتوانید در طول سال تحصیلی با اعتمادبه‌نفس بیش‌تری در آزمون‌ها شرکت کنید و به تراز و درصد بالاتری دست یابید.