نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

محققان کالج پزشکی آلبرت اینشتین از دانشگاه یشیوا آمریکا توانستند نحوه کارکرد ژن ضد ویروس موجود در بدن انسان را شناسایی کنند.

نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

محققان کالج پزشکی آلبرت اینشتین از دانشگاه یشیوا آمریکا توانستند نحوه کارکرد ژن ضد ویروس موجود در بدن انسان را شناسایی کنند.

از سال ها قبل مشخص شده است که انسان و سایر پستانداران از یک ژن ضد ویروس موسوم به RSAD2 بهره می برند که مانع تولید مثل مجموعه وسیعی از میکروب ها می شود. اکنون محققان دریافتند این ژن آنزیمی را کدگذاری می کند که قادر است ماده خاصی موسوم به ddhCTP را برای ممانعت از تکثیر ویروس ها تولید کند.
زمانی که پستانداران با ویروس ها و سایر پاتوژن ها آلوده می شوند پروتئین هایی در بدن آزاد می شود که توصیف صدها ژن مختلف از جمله RSAD2 را تحریک می کنند.
این ژن نیز آنزیمی موسوم به viperin را کدگذاری می کند که مانع تکثیر بسیاری از ویروس های بیماری زا از جمله ویروس هپاتیت C، هاری و HIV-1 می شود. در این تحقیقات مشخص شد viperin فرآیند تبدیل نوکلئوتیدی موسوم به CTP را به ماده مشابهی با عنوان ddhCTP تسریع می کند. نوکلئوتید CTP واحد سازنده مواد ژنتیکی موردنیاز ویروس ها برای تولید مثل است و جایگزینی آن با مولکول ddhCTP که تفاوت ساختاری اندکی با CPT دارد، قابلیت تولید مثل ویروس ها را مختل می کند.
محققان در آزمایشات اولیه دریافتند این ماده سازوکار تکثیر ویروس زیکا را مختل می کند. مرحله بعدی آزمایشات، بررسی عملکرد این ماده در رابطه با مجموعه وسیعی از یروس ها است.
محققان معتقدند تغییر ساختار ddhCTP می تواند موجب بهبود عملکرد آن شود و داروهایی که بر اساس این ماده تولید می شوند از ایمنی لازم برخوردارند و این ماده در طول میلیون ها سال به گونه ای تکامل یافته است که اختلالی در تولید مثل سلول های بدن ما ایجاد نمی کند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature منتشر شده است.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24