راه‌هایی جهت تقویت نیمکره‌ی راست مغز

به مسائل به صورت کلی نگاه کنید نه جزئی. به خود مجال فکرهای تخیلی و خیال‌بافی بدهید.

راه‌هایی جهت  تقویت نیمکره‌ی راست مغز

به مسائل به صورت کلی نگاه کنید نه جزئی.


به خود مجال فکرهای تخیلی و خیال‌بافی بدهید.


از گردش در طبیعت لذت ببرید و به اصوات و رایحه‌ها توجه کنید.


رمان بخوانید و داستان را به شکل تصویر در ذهن مرور کنید.


بازی‌های فکری داشته باشید.


یادگیری را همیشه با کشیدن شکل و طرح انجام بدهید.


نقاشی و طراحی را بیاموزید.


بیشتر نگاه و مشاهده کنید تا اینکه گوش فرا بدهید.


تصویر آرزوهای خود را در آینده بکشید.


بدنبال ارتباطات بین افراد و اشیا و موضوعات باشید.


بچه‌گانه فکر کنید وحس زیبای شناسی خود را تقویت کنید.  (تقویت کودک درون)


در تحقیقات و کارها قدرت ریسک داشته باشید.


دیگران را دوست بدارید، احترام بگذارید و تشکر کنید.