آزمون‌‌های تابستان با کتاب‌های جامع – رشته‌ی الکتروتکنیک

سوالات آزمون‌های تابستان رشته‌ی الکتروتکنیک در دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده می‌باشد.

آزمون‌‌های تابستان با کتاب‌های جامع – رشته‌ی الکتروتکنیک

سوالات آزمون‌های تابستان رشته‌ی الکتروتکنیک در دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده می‌باشد.

بعد از سپری کردن سال تحصیلی، برای تثبیت اطلاعات و تسلط بیش‌تر و همچنین تبدیل یادگیری‌های ناقص به کامل، باید درس‌هایی را که گذرانده‌ایم مجدد مطالعه کنیم. به همین دلیل قسمت نگاه به گذشته را در نظر گرفته‌ایم.

همچنین برای اینکه نسبت به سال آینده آمادگی خودمان را برای فراگرفتن بیش‌تر کنیم و به اصطلاح پیش‌خوانی انجام دهیم. قسمت نگاه به گذشته را در نظر گرفته‌ایم.

برای مطالعه‌ی مفید، هدفمند و جامع، می‌توانید برای هر یک از این قسمت‌ها، از کتاب‌های جامع استفاده کنید.

ویژگی‌های کتاب جامع:

درخت دانش: نمودار درختی است که برای آشنایی کلی با مباحث و زیرمبحث‌های هر کتاب ارائه شده است. شما می‌توانید میزان تسلط خودتان را برای هر یک از مباحث، با رنگ‌آمیزی مشخص کنید.

درس‌نامه:در ابتدای هر فصل مهم‌ترین مباحثی که در آزمون‌ها و امتحانات مدنظر می‌باشند به صورت خلاصه مطرح شده است.

تمرین‌ها: در این قسمت، مدل‌های مختلفی از تمرین‌ها که ممکن است در آزمون‌ها و امتحانات با آن‌ها روبه رو شوید گردآوری شده است (شامل: چهارگزینه‌ای، جالی خالی، صحیح/غلط، پاسخ کوتاه و پاسخ کامل)

پاسخ‌نامه: پاسخ‌های کلیدی و یا تشریحی (با توجه به نوع سوال) برای تمام سوالات در انتهای هر بخش قرار داده شده است.

آزمون‌‌های تابستان با کتاب‌های جامع – رشته‌ی الکتروتکنیک

سعید کمالو