استقلال فرزندان قسمت پنجم

به عنوان والدین هوشیار باید اجازه دهیم فرزندمان استقلال داشته باشدو...

استقلال فرزندان قسمت پنجم

کوچکی کودکان فریب دهنده است. هرگاه ما کودکی را می بینیم که کمترین مشکلی در کاری که انجام می دهد دارد، اولین واکنش فوری ما آن است که سراغ او برویم و به او کمک کنیم. اما باید مراقب آن تمایل اولیه باشیم. ما بدون اینکه بفهمیم نتیجه کار چیست به خودمان اجازه می دهیم

بیشتر از آنچه ضروری است به کودکانمان کمک کنیم چون به این کار عادت کرده ایم. کودکان از انجام دادن مستقل کارها لذت می برند. احساس قدرت خاصی وجود دارد، کودکان اگر فرصتی برای مفید بودن داشته باشند از این تواناییشان لذت می برند.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24