کشف میکروب چندزبانه

محققان میکروب جدیدی را کشف کردند که قادر است کد دی ان ای را به دو طریق مختلف ترجمه کند. این ویژگی، پیش بینی پروتئین هایی را که ژنوم میکروب برای آن‌ها کدگذاری می‌شود، تقری

کشف میکروب چندزبانه
محققان میکروب جدیدی را کشف کردند که قادر است کد دی ان ای را به دو طریق مختلف ترجمه کند. این ویژگی، پیش بینی پروتئین هایی را که ژنوم میکروب برای آن ها کدگذاری می شود، تقریبا غیرممکن می کند.

دی ان ای از دنباله چهار ماده شیمیایی یا باز نوکلئوتیدی ساخته می شود که با حروف A، T، C و G مشخص می شوند. دنباله های مختلف این بازهای نوکلئوتیدی کدهای لازم برای تشکیل ترکیبات مختلفی از اسیدهای نوکلئیک را که واحدهای سازنده پروتئین ها هستند، فراهم می کنند.
سه باز نوکلئوتیدی که با عنوان کدون شناخته می شوند، کد لازم برای یک اسید آمینو را فراهم می کنند. تا کنون محققان بر این باور بودند که سه باز نوکلئوتیدی همواره آمینو اسید یکسانی را تولید می کنند.
اما اکنون محققان با مطالعه ژنوم یک گروه منحصر به فرد از مخمرها، یک ترجمه کاملا متفاوت از دی ان ای را شناسایی کردند.
در اغلب جانداران کدون CGT حاوی کدهای لازم برای اسید آمینه موسوم به لوسین است. اما در برخی از گونه های این مخمرها کدون CGT به عنوان اسید آمینه ای موسوم به سیرین و در برخی دیگر به عنوان آلانین ترجمه می شود. یک گونه از این مخمرها به نام Ascoidea asiatica نیز کدون را به صورت تصادفی به عنوان سیرین یا لوسین ترجمه می کند.
این اولین بار است که محققان یک گونه از موجودات زنده را با قابلیت ترجمه دی ان ای به زبان های مختلف شناسایی کردند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Current Biology منتشر شده است.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24