عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم

در پایه دوازدهم هنرستان رشته مکانیک خودرو، درس‌های شایستگی فنی شامل سه درس است که پودمانی هستند و ارزشیابی آن‌ها به صورت پودمانی (فصل به فصل) و در طول سال انجام می‌شود.

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم

در پایه دوازدهم هنرستان رشته مکانیک خودرو، درس‌های شایستگی فنی شامل سه درس زیر است:

- تعمیرات سیستم سوخت و جرقه

- تعمیرات سیستم‌های برقی خودرو

- دانش فنی تخصصی

این درس‌ها پودمانی هستند و ارزشیابی آن‌ها به صورت پودمانی (فصل به فصل) و در طول سال انجام می‌شود.

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی یا ارزشیابی پودمانی چیست؟!


عناوین پودمان‌های این سه درس عبارت‌اند از:

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم


عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
دایره از هندسه3 دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عادل حسینی