تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی

با چند شکل شماتیک، تفاوت برخورد ما با مطالعه در این دوران و نوع مطالعه‌ی مرسوم را نشان می‌دهیم.

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی

با چند شكل شماتيك، تفاوت برخورد ما با مطالعه در اين دوران و نوع مطالعه‌ي مرسوم را نشان مي‌دهيم. شيوه‌ي مرسوم بسياري از دانش‌آموزان، همان ادامه‌ي مطالعه‌ي «موضوعات انتخابي» يا به اصطلاح «مطالعه‌ي بقچه‌اي» است. 

روش معمولي 

«بسته‌اي از موضوعات» را كه براي مطالعه انتخاب مي‌كنيد، بي‌اختيار از ميان مطالبي است كه به آن‌ها گرايش بيش‌تري داريد و براي‌تان دوست‌داشتني‌تر و ساده‌تر است. اگر كل مباحثي را كه بايد براي كنكور مطالعه كنيد، يك مربع در نظر بگيريم و مطالبي را كه در هر برهه مطالعه مي‌كنيد به صورت نقاطي در مربع نشان دهيم، قاعدتاً در پايان هفته‌ي اول، به صورت شكل 1 خواهد شد. 

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی


 از آن‌جا كه با اين شيوه به احتمال زياد به فراواني سؤال‌ها در كنكور توجه نداريد و نيز بي‌ترديد فرصت نمي‌كنيد با شيوه‌اي كه اتخاذ كرده‌ايد به همه‌ي مطالب برسيد، پس مي‌توان انتظار داشت كه در پايان هفته‌ی دوم، پيشرفت‌تان به صورت شكل 2 باشد. 

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی


 در پایان هفته‌ی سوم هم نقاط دیگری هم پررنگ خواهد شد مانند شکل 3؛ اما توزيع غير يكنواخت، به دليل مطالعه‌ي «بقچه‌اي» است و عدم پوشش كامل مطالب، به دليل عدم امكان مطالعه‌ي همه‌ي مطالب در فرصت مورد نظر است. 

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی


كم‌رنگ يا ريز شدن برخي از نقاط نمايش، به مفهوم فراموش كردن مطالبي است كه در ابتداي بازه‌ی‌ زماني مطالعه شده‌اند؛ يعني يك مطالعه‌ي ناهمگن و غير يكنواخت. 

 روش جمع‌بندي سه‌روز یک‌بار 

به‌كارگيري شيوه‌ي كانون در دو آزمون اول، ممكن است براي‌تان نگران‌كننده باشد؛ زيرا مطالعه‌ي شما به‌ظاهر پراكنده بوده و پوشش كمي به مطالب زيادي كه بايد مرور كنيد مي‌دهد. 

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی


اكثر دانش‌آموزان به همين دليل ابتدا با ترديد با مسئله برخورد مي‌كنند، اما پس از دو هفته، با اطمينان و اميدواري زيادي به اين شيوه ادامه مي‌دهند.همان‌طور که در شکل 5  می‌بینید به مرور پیشرفتی یکنواخت و متعادل خواهید داشت و یادگیری‌های‌تان کامل‌تر خواهد شد. 

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی


 درنهايت پس از دوران جمع‌بندي، آموخته‌هاي شما تركيبي مشابه شكل 6 را خواهد داشت. 

تفاوت «جمع‌بندی به روش سه‌روز یک‌بار» با شیوه‌ی معمولی


 مزاياي شيوه‌ي جمع‌بندي

 1. مطالعه‌ي تصادفي همه‌ي مطالب، همراه با نظمي دروني است؛ زيرا سؤال‌هاي هر درس در كنكور تقريباً از كتاب اول (يا دوم) دبيرستان تا پيش‌دانشگاهي طرح مي‌شود. 

2. اتخاذ اين شيوه، نگراني نرسيدن به مطالعه‌ي يك درس يا كتاب را در فرصت باقي‌مانده منتفي مي‌كند؛ نگراني‌اي كه در شيوه‌ي «بسته‌اي» همواره وجود دارد. 

3. توزيع مطالب بر پايه‌ي «فراواني سؤال‌ها» در كنكور صورت مي‌گيرد. 

4. با «رويكرد» يا «گرايش» طراحان كنكور در طرح سؤال‌ها به‌خوبي آشنا مي‌شويد. 

5. فشار رواني ناشي از احتمال از ياد بردن مطالبي كه در ابتداي «بازه‌ی‌ زماني» مطالعه كرده‌ايد و در شيوه‌ي «بسته‌اي» همواره وجود دارد، وجود نخواهد داشت. 

6. در پايان جمع‌بندي، همه‌ي مطالب كتاب‌هاي درسي مرور شده و توزيع مطالب مطالعه‌شده يكنواخت و متجانس است.حتي اگر شيوه‌ي جمع‌بندي به نظرتان غير عادي مي‌آيد، حداقل 10 روز اين شيوه را امتحان كنيد و نتيجه‌ي آن را ببينيد.