بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

بازپخش‌های همایش‌های جمع بندی کنکور را در زیر مشاهده کنید

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

  • باز پخش همایش های رایگان جمع بندی کنکور 97  شامل تدریس دبیران و رتبه های برتر کنکور را در ادامه  مشاهده می کنید. 


برای مشاهده همایش ها روی لینک درس ها  کلیک کنید

بازپخش همایش های
رشته ریاضی                 بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر                                                                                             همایش دیفرانسیل مهدی ملارمضانی                          
بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر                                                                                                همایش هندسه  سینا محمدپور   
                                                                         بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر              
همایش فیزیک سیاوش فارسی       

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش گسسته عزیزالله علی اصغری


بازپخش همایش های رشته تجربی


  بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش زیست شناسی مهدی برخوری
                                         بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش زیست شناسی سجاد عبیری
                                     
بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش ریاضی تجربی امیرزراندوز

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش ریاضی تجربی عباس اسدی

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش فیزیک تجربی سروش باسلی زاده

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش ریاضی تجربی محمد جواد محسنی

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برترهمایش زیست شناسی محمد مهدی روزبهانی
بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش شیمی محمد رسول یزدیان
بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برترهمایش زیست شناسی حسن زمانی

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

همایش فیزیک تجربی پوریا کنعانی


بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش شیمی مژگان قائد رحمتی 

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش شیمی سید سعید متقی

بازپخش همایش های رشته انسانیبازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش علوم اجتماعی آزیتا بیدقی

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر                                                         
همایش ریاضی انسانی امیر زراندوز

          
بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
         همایش اقتصاد صبرا رضایی                  

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش عربی انسانی محمد رضا کوچکی

بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

همایش اقتصاد سید محمد علی علوی مقدم


بازپخش همایش های دروس عمومیبازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
همایش عربی فرزاد قنبری
             بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر
        همایش عربی عاطفه طاهر
      بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر                     
همایش دین و زندگی محمد فخرالدین مرشدی


بازپخش جمع بندی همایش‌های کنکور97باتدریس دبیران ورتبه‌های برتر

همایش عربی سید محمد علی مرتضوی