بازار ملی فناوری‌های هوایی در کشور ایجاد می‌شود

دبیر ستاد توسعه فناوری‌ها و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ریاست چمهوری از ایجاد بازار ملی محصولات و خدمات، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی در آینده خبر داد

بازار ملی فناوری‌های هوایی در کشور ایجاد می‌شود
دبیر ستاد توسعه فناوری‌ها و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ریاست چمهوری از ایجاد بازار ملی محصولات و خدمات، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی در آینده خبر داد.

منوچهر منطقی در خصوص توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی گفت: ایجاد بازار ملی محصولات و خدمات، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای هوایی، «توسعه کسب‌ وکار برای محصولات نیازمحور و حمایت از تشکل‌های کارفرمایی و صادراتی شرکت‌های دانش بنیان از جمله اقداماتی است که برای توسعه بازار محصولات دانش بنیان هوایی انجام خواهیم داد.
وی، شناسایی سه محصول دارای قابلیت تولید و برنامه‌ریزی در راستای توسعه تولید و هدایت سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خطرپذیر را همچنین از دیگر اقدامات ستاد توسعه فناوری ها و صنایع دانش بنیان معاونت علمی عنوان کرد.
به گفته منطقی، شکل‌دهی زنجیره ارزش، توسعه و تکمیل زنجیره تأمین قطعات، تعمیرات، نگهداری، عملیات و ارتقا با اتکا به بخش خصوصی نیز برای توسعه بازار محصولات دانش بنیان هوایی ضروری است و به این بخش نیز توجه ویژه ای خواهد شد.

منبع :