اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 95- منحصرا زبان

اصطلاحات بخش زبان تخصصی کنکور زبان خارج از کشور 95

اصطلاحات زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 95- منحصرا زبان

بررسی اصطلاحات کنکوری همراه با مثال و معنی

این مطلب اصطلاحات مربوط به بخش language functions کنکور زبان خارج از کشور 95 است. یادگیری اصطلاحات کنکوری به دلیل تکرار شدن برای دانش آموزان ضروری است.

دانلود فایل در ضمیمه...

فریبا توکلی
تهيه شده توسط : فریبا توکلی