حمایت از طرح‌های نانو با نانومچ

به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، یکی از بارزترین شاخصه های ایران، پتانسیل انسانی بسیار قوی و دستاوردهای با کیفیت است، بسیاری از دستاوردهای پژوهشگران و فناوران در داخل کش

حمایت از طرح‌های نانو با نانومچ
به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، یکی از بارزترین شاخصه ‌های ایران، پتانسیل انسانی بسیار قوی و دستاوردهای با کیفیت است، بسیاری از دستاوردهای پژوهشگران و فناوران در داخل کشور، به‌دلیل عدم بهره‌مندی از زیرساخت حمایتی لازم برای تجاری شدن و آشنا نبودن آنها با فرایند توسعه فناوری و محصول، امکان ورود به صنعت را پیدا نمی کنند.

ستاد توسعه‌ فناوری نانو در راستای حمایت از تجاری ‌سازی دستاوردهای این حوزه، تولید ثروت و گسترش تفکر کارآفرینی در کشور، از فناوران و شرکت‌ های فعال در این حوزه در قالب برنامه‌ طرح ‌های نوآورانه (Nano Match) حمایت می‌ کند.
نانومچ یک برنامه دائمی با رویکرد حمایت از طرح‌ های حوزه‌ فناوری نانو است. فناوران، شرکت‌ های نوپا، پژوهشگران و جامعه‌ دانشگاهی به‌ عنوان طرف عرضه و شرکت ‌های صنعتی و سرمایه ‌گذاران خطرپذیر و مستقل به‌ عنوان طرف تقاضا، از جمله مخاطبان این برنامه هستند.
در این برنامه طرح ‌هایی پذیرفته می‌ شود که نمونه‌ اولیه‌ای از آنها ساخته شده و مبتنی بر نیاز صنعت باشد، مشابه داخلی نداشته و یا در صورت وجود مشابه، نسبت به آن کیفیت و خواص بهتر یا هزینه کمتری داشته باشند. انطباق محصول با تعاریف نانو نیز از دیگر شاخص‌ های مهم در پذیرش طرح ‌ها است.
محصول متناسب با نیاز صنعت، انجام مطالعه فرصت و شناسایی تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌های مسیر تجاری ‌سازی، دریافت تاییدیه‌ نانو مقیاس، تخصیص اعتبار شبکه آزمایشگاهی برای تکمیل مستندات، حمایت از خرید مواد اولیه برای تولید، حمایت از تکمیل آزمایش‌ های کارایی، حمایت از راه ‌اندازی کسب و کار، حمایت کامل از ثبت پتنت خارجی، بهره‌ مندی از مشاوره در زمینه‌های مختلف کسب و کار، حقوقی، مالی و مالیاتی ، حضور در رویدادهای آموزشی طراحی شده مختص برنامه، دسترسی به منابع مالی و اعتباری لازم، شرکت در رویدادهای سرمایه‌گذاری طراحی شده برای برنامه، حضور در غرفه‌ طرح ‌های برتر در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو در سال 1397 و معرفی طر‌ح ‌های برتر در برنامه برترین‌های فناوری نانو از دیگر شاخصه های حضور در این برنامه است.
درخواست‌ های دریافتی بر اساس معیارهای مختلفی از جمله قابلیت تجاری شدن، قابلیت فنی، نانو مقیاس، قابلیت توسعه‌ بازار، نوآوری و همچنین پتانسیل تیم فناور برای پیشبرد طرح مورد ارزیابی قرار می‌ گیرند.
طرح ‌های پذیرفته ‌شده در برنامه، طی بازه زمانی مشخصی که برای هر طرح متناسب با سطح آن متفاوت است، فرصت استفاده از امکانات، خدمات و تجهیزات در دسترس را خواهند داشت. همچنین این طرح‌ها ضمن بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌ های نانومچ برای توسعه کسب ‌و کار خود، پس از اتمام فرآیند توسعه‌ محصول، امکان استفاده از سایر حمایت‎ها و امکانات ستاد نانو برای توسعه‌ی بازار را نیز خواهند داشت.
از سال 1392 تا به حال پنج دوره از برنامه نانومچ برگزار شده است. در طی این پنج دوره 962 طرح از حوزه ‌های مختلف صنعتی از سراسر کشور دریافت شده است. طرح ‌های دریافتی که واجد شرایط اولیه باشند، پس از داوری اولیه به جلسه‌ ارائه‌ حضوری دعوت می‌شوند. از میان 294 طرح دعوت شده به جلسه حضوری، 86 طرح در برنامه پذیرش اولیه شده‌اند. در طول بازه زمانی پنج ساله از شروع به کار برنامه تا مهر 1396 تعداد 25 طرح موفق به پذیرش نهایی در برنامه و بهره­مندی از حمایت‎ های نانومچ شده‌اند.
مهلت ارسال آثار برای این دوره از ابتدای خردادماه سال جاری آغاز شده است.