ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

دوستان خوب کانوني؛ سلام!

قبل از هر چيز، يك تشكر ويژه از همه‌ي دوستان خوبي كه در آزمون امروز (اولين آزمون جامع) شركت كردند و نه بي‌حوصلگي، ترسيدن، تنبلي يا تمام نكردن مطالعه‌ي همه‌ي مباحث را بهانه‌ي غيبت خود قرار دادند و نه با شركت در ساير آزمون‌هاي آزمايشي، از برنامه‌ي كانون جدا شدند. دوستان خوب! آزمون‌هاي جامع كانون، فرصت متغنمي است تا با شبيه‌سازي فضا و محتواي كنكور سراسري، هرچه بيش‌تر خود را براي شركت در آزمون اصلي آماده سازيد. لذا توصيه‌ي ما به حاضرين در آزمون امروز آن است كه در دو آزمون ‌آينده هم حضوري مشتاقانه داشته باشند و به غايبين آزمون امروز نيز بار ديگر مؤكداً توصيه مي‌كنيم كه در آزمون‌هاي جامع آتي به جمع حاضرين بپيوندند تا از فرصت ويژه و بسيار مفيد آزمون‌هاي جامع بي‌نصيب نمانند.


در اولين آزمون جامع و مطابق با كنكور (آزمون 4 خرداد) چه گذشت؟


الف) وضعيت سيستم‌ ده‌دهي (چند از ده):

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی


ب) چه تعداد از دانش‌آموزان به 100% سؤال‌هاي يك درس پاسخ درست داده‌اند؟

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی


ج)دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات آزمون جامع اول كانون (4 خرداد) کدام سؤالات بوده‌اند؟

در جدول زير مي‌توانيد مشاهده نماييد که در هر درس، کدام سؤال دشوارترين سؤال بوده است؛ يعني تعداد کم‌تري از دانش‌آموزان موفق شده‌اند به آن‌ پاسخ صحيح دهند و نيز مي‌توانيد مشاهده کنيد که کدام سؤال، آسان‌ترين سؤال بوده است و تعداد زيادتري از دانش‌آموزان توانسته‌اند به آن‌ پاسخ صحيح دهند. (همان‌طور كه مي‌دانيد! شناخت سؤال‌هاي آسون و سخت هر درس، مهارتي است که داشتن آن در کنار استفاده از تکنيک ضربدر منفي كمك‌تان مي‌کند تا در جلسه‌ي آزمون اتلاف وقت را به حداقل برسانيد!!)

 (درصد صحيح: چند درصد از داوطلبان به اين سؤال پاسخ صحيح داده‌اند.)

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی


د)سطح دشواری آزمون به تفکیک هر درس

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 خرداد 97 گروه چهارم انسانی


با آرزوي موفقيت

تهیه و تنظیم : محمد ابراهیم مازنی

محمد ابراهیم مازنی