مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی در روش سه روز یک بار ‎

روش سه روز یک بار دو قسمت اصلی دارد . قسمت اول شبیه سازی آزمون از کتاب زرد اختصاصی و قسمت دوم مطالعه‌ی همه‌ی درس‌ها در دو ونیم روز باقی مانده است .

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی در روش سه روز یک بار ‎

روش سه روز یک بار دو قسمت اصلی دارد . قسمت اول شبیه سازی آزمون از کتاب زرد اختصاصی   و قسمت دوم مطالعه ی همه ی درس ها در دو ونیم روز باقی مانده است . شبیه سازی آزمون  و پاسخ دادن به یک مجموعه از سوال های کتاب زرد اختصاصی گام اول است .

 

شش پیشنهاد برای شبیه سازی هنگام آزمون دادن از کتاب زرد اختصاصی

پیشنهاد اول :بهتر این است که در مدرسه یا آموزشگاه به صورت جمعی امتحان بدهید . اما اگر نمی توانید ، شرایط را خودتان در منزل یا کتابخانه شبیه سازی کنید و به طور پیوسته یک مجموعه را از کتاب زرد اختصاصی  از ساعت 8 صبح تا 12 به طور پیوسته  ودقیقا مشابه شرایط کنکور امتحان بدهید .

پیشنهاد دوم :قبل از شروع آزمون ، هدف گذاری چند از 10 را انجام دهید و برگه ی خودنگاری را بنویسید . یعنی مشخص کنید در هر درس از هر 10 سوال به چند سوال می توانید پاسخ صحیح بدهید ومیزان آمادگی و شرایط روحی  خود را قبل از شروع آزمون  در برگه ی خودنگاری بنویسید .

پیشنهاد سوم :  در هنگام آزمون دادن ، موضوعاتی که فراموش کرده اید یا شک دارهستند یا از نظر خودتان مهم تر هستند و باید  در دو ونیم روز بعدی بیشتر مطالعه کنید را مشخص کنید . این کار اولین قدم برای برنامه ریزی مطالعه در دو ونیم روز باقی مانده است .

پیشنهاد چهارم :سوال های یک مجموعه را به طور کامل و پیوسته پاسخ دهید . هنگام آزمون دادن ، کار را نیمه  تمام رها نکنید . همه ی درس ها را به طور پیوسته و مثل شرایط کنکور پاسخ دهید . در میانه ی آزمون به تلفن جواب ندهید سر یخچال نروید و کارهای دیگر نکنید.

نکته ی پنجم : شرایط محیطی را با کنکور اصلی و یک حالت واقعی  شبیه سازی کنید  و در بعضی آزمون های جمع بندی خودتان را برای شرایط دشوارتر هم آماده کنید .اگر محیط  بیش از اندازه  ساکت و آرام باشد و یا صندلی  و شرایط امتحانی کاملا راحت باشد  ممکن است در شرایط واقعی آزمون دچار تناقض شوید . کمی سروصدا در محیط ، کمی دمای گرمتر و یک صندلی معمولی تر به جای یک صندلی کاملا راحت شما را برای شرایط واقعی آماده تر می کند  . از جمله به خاطر آماده تر شدن برای شرایط واقعی آزمون است که در سه آزمون جامع پایانی کانون ، یک درس عمومی و یک درس  اختصاصی را دشوارتر از آزمون های عادی طرح می کنیم تا شما در کنکور اصلی نیز در مواجهه با یک درس که سوال های دشوارتر یا غیر متعارف دارند روحیه ی خود را از دست ندهید .

پیشنهاد پنجم : هنگام تصحیح پاسخبرگ و درصد گیری  به این نکته هم توجه داشته باشید که برخی از سوال ها را قبلا در کتاب های آبی دیده اید یا این که معلمان شما در کلاس درس بعضی از سوال های کنکورهای گذشته را به طور کامل توضیح داده اند پس درصد های شما خوش بینانه خواهند بود . تراز کل و رتبه ی خود را از نرم افزار همراه کتاب زرد اختصاصی دریافت کنید و توجه داشته باشید که تراز و رتبه ی شما  بهتر از حالت واقعی است مثلا ده درصد رتبه ی خود را تعدیل کنید.

پیشنهاد ششم : هنگام تصحیح پاسخ برگ ، برای بار دوم به برنامه ریزی دو و نیم روز باقی مانده بپردازید . بار اول را در هنگام آزمون دادن و مشخص کردن نکات فراموش شده یا سوال های شک دار و سوال های مهم و نکاتی که خودتان می دانستید ناقص یاد گرفته اید انجام دادید . در هنگام تصحیح  پاسخ برگ برای بار دوم  روی نیازهای آموزشی خود تمرکز می کنید . به ویژه وقتی با پاسخ های اشتباه خود مواجه می شوید همان جا تصمیم بگیرید که آیا  مطالعه ی پاسخ تشریحی کافی است یا این که باید در زمینه ی  همان پاسخ اشتباه بیشتر و کامل تر مطالعه کنید . دومین زمان برای برنامه ریزی دو ونیم روز باقی مانده ، هنگام تصحیح پاسخ برگ است . اگر همراه پدر و مادر یا پشتیبان یا دوستتان پاسخ برگ را تصحیح می کنید با ایشان هم گفت وگو کنید . وقتی نظرات خود را به صورت شفاهی بیان می کنید و به دیگران هم می گویید تصمیماتتان واضح تر وشفاف تر خواهد شد .


شش پیشنهاد برای برنامه ریزی دو ونیم روز باقی مانده

قسمت اصلی روش سه روز یک بار ، برنامه ریزی برای دو ونیم روز باقی مانده است .  برنامه ریزی برای  دو ونیم روز باقی مانده را در سه نوبت انجام می دهید بار نخست هنگام آزمون دادن و زمانی که سوال های شک دار و فراموش شده و مهم  و سوال هایی که  خودتان تشخیص می دهید ناقص یاد گرفته اید را معین می کنید . بار دوم هنگام تصحیح پاسخ برگ  و زمانی که پاسخ های اشتباه تان را می بینید و با مطالعه ی پاسخ نامه ، تشخیص می دهید کدام سوال های نزده را می توانید زودتر و راحت تر یاد بگیرید و بار سوم هنگام تحلیل آزمون ، با مطالعه ی دقیق تر پاسخ نامه ی تشریحی برای خودتان نقشه ی مطالعه را طی دو ونیم روز باقی مانده تنظیم می کنید .


چند نکته  برای تنظیم برنامه  ی دو ونیم روز باقی مانده

پیشنهاد اول : اکنون زمان جمع بندی برای خود شماست . شما قرار است آموخته های خودتان را جمع بندی کنید و آن چه را برای خود شما مفید تر و موثرتر است و می توانید در زمان کوتاه یاد بگیرید را مطالعه کنید . پس در این زمان جمع بندی پایانی نقش خود شما در برنامه ریزی از هر زمان دیگری بیشتر است . بنابراین کار برنامه ریزی را به دیگران نسپرید . از دیگران مشاوره بگیرید ولی باید خودتان تشخیص دهید که نیازهای شما چیست ؟ نقاط قوت پایدار  و نقاط قوت خود  و درس ها و مبحث های تلنگری که زودتر یاد می گیرید را مشخص کنید . اولویت ها یتان را تعیین کنید و روی همان اولویت ها تمرکز کنید . در دوران جمع بندی برنامه ی هر دانش آموز خاص و ویژه ی خود اوست . بیش از هر زمان دیگر . بنابراین باید خوب فکر کنید .

پیشنهاد دوم :پیشنهاد می کنم  هر چه را قبلایاد گرفته اید محکم و استوارحفظ کنید .  چیزهایی که قبلا یاد گرفته اید را دست کم نگیرید . شما باید بتوانید در جلسه ی کنکور اصلی هر چه را طی دوازده سال گذشته و به ویژه در این یک سال آخر فراگرفته اید را با اطمینان پاسخ دهید . علاوه بر این نکات فراموش شده و شک دار را که جزء یاد گیری های ناقص شماست مشخص کنید . این ها را زودتر می توانید یاد بگیرید زیرا قبلا تلاش کرده اید و تا حدودی روی  فراموش شده ها و شک دارها کار کرده اید اکنون زمان مسلط شدن است .در جلسه ی آزمون نباید کلافه شوید و در مواجهه با بعضی سوالات  به خودتان بگویید این موضوع را بلد بودم اما الان  فراموش کرده ام  .  برای رسیدن به این هدف دو راهکار خیلی ساده وجود دارد که در نکته ی سوم به آن اشاره می کنم.


پیشنهاد سوم : از دو منبع مهم استفاده کنید :

منبع اول : جزوه ی شخصی هوشمند را از صفحه ی شخصی خودتان در سایت کانون دانلود کنید یا با روش های مشخص شده سفارش دهید .  جزوه ی شخصی هوشمند شامل تمام سوال هایی است که قبلا اشتباه پاسخ داده اید و شامل سوال های نزده ی شماست که سطح دشواری شان بالا نیست یعنی ساده تر هستند ( برای ترازهای بالای 6000 سوال های نزده ی دشوارهم وجود دارد )  و هم چنین سوال هایی که  در یک سال گذشته درست پاسخ داده اید اما دشوارتر هستند و ممکن است اکنون خوب مسلط نباشید .  جزوه ی شخصی هوشمند را می توانید به دلخواه خود سفارشی و منطبق کنید و نیازهای خود را اضافه کنید.

منبع دوم : سوال های نشان دارخودتان در کتاب های کانون و سایر منابع مطالعاتی . اگر در طول سال بعضی سوال ها را تشخیص داده اید که برایتان مهم هستند و آن ها را با علامت یا رنگ مشخص کرده اید حتما به سراغ این سوال های نشان دار بروید  و آن ها را دوباره تمرین کنید.


یاد آوری مهم :در دوران جمع بندی ، کمتر به سراغ مطلب جدید و سوال جدید بروید و روی مطالبی که قبلا بلد بودید و روی مطالبی که قبلا یادگیری ناقص داشته اید بیشتر تمرکز کنید . 

 

پیشنهاد چهارم :در دو ونیم روز باقی مانده همه ی درس ها را بخوانید و هیچ درسی را کنار نگذارید .

هر نیم روز را به دو درس اختصاص دهید و در هر درس  مهم ترین و ضروری ترین مطالبی را که تشخیص می دهید برای خود شما بیشترین اهمیت و اولویت را دارد مطالعه کنید . ممکن است یک درس عمومی و یک درس اختصاصی را در هر نیم روز مطالعه کنید یا این که یک درس که  در آن قوی تر هستید را با یک درس که برایتان چالشی تر است در کنار هم بگذارید . انتخاب درس ها با خودتان است . اما در هر دو ونیم روز همه ی درس ها را در برنامه ی خود بگذارید و قسمت های مهم را که قبلا مشخص کرده اید مطالعه کنید .

پیشنهاد پنجم : منابع خود را برای دوران جمع بندی مشخص کنید

علاوه برجزوه ی شخصی هوشمند و سوال های نشان دار ، همه ی جزوه ها و یادداشت های کلاسی و شخصی خودتان را مطالعه کنید . یادداشت های شما در کتاب خود آموزی اهمیت زیادی دارند . همه ی یادداشت ها و جزوه های خودتان را مطالعه کنید . علاوه بر کتاب زرد اختصاصی از کتاب شبیه ساز که شامل سوال های شبیه سازی شده ی کنکورهای سه سال گذشته است  و کتاب زرد اختصاصی برای گروه مقابل خود ( کتاب زرد ریاضی برای تجربی  و کتاب تجربی برای ریاضی )  می توانید استفاده کنید . این کار به ویژه برای ترازهای بالای 6000  مفید است . از مجموعه سوال های تکمیلی در دی وی دی همراه کتاب های زرد اختصاصی  نیز می توانید بهره بگیرید .

پیشنهاد ششم :  کمتر کلاس بروید و خودتان بیشتر مطالعه کنید

در دوران جمع بندی نقش شما و مطالعه ی خودتان بیشترین اهمیت را دارد .  از همایش های آن لاین سایت کانون می توانید بهره بگیرید . می توانید تمام اشکالات خود را در یک یا دو درس جمع آوری کنید و از یک دبیر یا  دوست یا پشتیبان توانا  برای رفع اشکال همان سوال ها کمک بگیرید اما وقت خود را با کلاس های طولانی در دوران جمع بندی پر نکنید . مطالعه ی خودتان در دوران جمع بندی بیشترین اهمیت را  دارد .


در دوران جمع بندی ، شما در مرکز یاد گیری قرار دارید . بیش از هر زمان دیگر

با اولیا خود گفت و گو کنید . به هم فکری اولیای خود نیاز دارید . بیش  از هر زمان دیگرموفق و پیروز باشید

کاظم قلم چی

جمعه 4 خرداد 1397مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24