افزایش تراز با استفاده از دی وی دی‌های ضمیمه کتاب

حسین بصیر،رتبه 3 منطقه 3 کنکور علت افزایش تراز خود را تست زدن، تلاش و استفاده از دی وی دی‌های ضمیمه کتاب‌ها بیان کرد با استفاده از آن‌ها 200 -300 تا حداقل رشد تراز داشت

افزایش تراز با استفاده از دی وی دی‌های ضمیمه کتاب

افزایش تراز با استفاده از دی وی دی های ضمیمه کتاب توسط حسین بصیر، رتبه 3 منطقه 3 کنکور:


دی وی دی های ضممیه کتاب های کانون فرهنگی آموزش قلم چی حاوی مطالب زیر می باشد:

  • -  آزمون

  • -  فیلم های سه دقیقه ای

  • -  فیلم حل سوال دبیران

  • - مشاوره، برگه امتحانی

  • -  خلاصه درس

  • - کلی مطالب علمی دیگر

یکی از بخش های بسیار کاربردی برای دانش آموزان استفاده از آزمون های موجود در دی وی دی های ضمیمه می باشد. این بخش شامل سوال های آزمون های برنامه ای کانون از سال های قبل می باشد. دانش آموزان به راحتی می توانند بعد از نصب دی وی دی های ضمیمه کتاب در بخش آزمون از خود آزمون بگیرند و کارنامه دریافت نمایند . همچنین به انواع سوال های طرح شده از بخش های مختلف کتاب آشنا می شوند و به راحتی می توانند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند. حسین بصیر، یکی از دانش آموزان موفق کنکور انسانی 95 می باشد که به خوبی از این بخش استفاده کرده و توانسته با استفاده از آزمون های موجود در دی وی دی تراز خود را افزایش دهد. وی دلیل افزایش تراز خود از 7300 به 8200 را تلاش و حل تست بیشتر از دی وی دی های ضمیمه کتاب می داند که با استفاده از آن‌ها توانسته بود 200 -300 تا حداقل رشد تراز داشته باشد. همچنین دانش آموزان می توانند برای رفع نقاط ضعف خود از فیلم های سه دقیقه ای و فیلم های حل سوال های برگزیده کتاب های قلم چی توسط مولف نیز استفاده نمایند.

هادی ییلاقی