جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

محققان چینی از نقش گیاهان دارویی چینی بر درمان پوکی استخوان خبر دادند.

جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

به گزارش ایسنا و به نقل از ژورنال immunol res، زایو و همکاران در یک مقاله مروری بر نقش گیاهان دارویی چینی در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان متمرکز شدند. طب پزشکی گیاهی چینی به کمک درمان و جلوگیری از پوکی استخوان شتافته است.

در چندین تحقیق علل پوکی استخوان بررسی شده است. دلایل پوکی استخوان شامل فاکتورهای اندوکرین، تغذیه ای، ژنتیکی، فیزیکی و ایمنی است. مطالعات استیوایمونولوژیک نشان می دهد که سیستم ایمنی و فاکتورهای ایمنی نقش تنظیمی مهم در رخداد پوکی استخوان دارند و مردم باید توجه زیادی به ارتباط بین ایمنی بدن و پوکی استخوان داشته باشند.

سلول های استخوانی و ایمنی در مغز استخوان قرار گرفتند و در چندین ملکول تنظیمی، ملکول های سیگنالینگ و فاکتورهای رونویسی مشترک اند. فعالسازی غیر نرمال سیستم ایمنی، تعادل بین استخوان سازی و تخریب استخوان را به هم می زند که به از بین رفتن تعادل ساخت و ساز استخوان منجر می شود.

شیوع پوکی استخوان با افزایش سن در جمعیت چینی ها افزایش یافته است و برای قرن ها درمان پزشکی سنتی چین نقش مهمی در جلوگیری و درمان پوکی استخوان داشته است. گیاهان دارویی چینی دارای مزایای بی نظیری در تنظیم سیستم ایمنی دارند.

منبع :

روزمهر اکبری