استراتژی بازگشت شهاب الدین خاموشی، رتبه‌ی 16 منطقه 2 تجربی

در مقاله‌ِی زیر با استراتژی بازگشت شهاب الدین خاموشی، رتبه‌ی 16 منطقه 2 و 35 کشور تجربی آشنا می‌شوید...

استراتژی بازگشت شهاب الدین خاموشی، رتبه‌ی 16 منطقه 2 تجربی

استراتژی بازگشت شهاب الدین خاموشی، رتبه‌ی 16 منطقه 2 و 35 کشور تجربی:

با توجه به تجربیات خودم در آزمون‌های کانون و کنکورهای 3 روز یکبار در ماه آخر، تصمیم گرفته بودم یک سری استراتژی را در کنکور اجرا کنم.

در ادبیات سعی می‌کردم سوال‌های آرایه و تکواژ و واژه‌های سخت را برای دور دوم بگذارم.

در عربی نیز با توجه به سطح متن عربی می‌خواستم آن را یا در دور اول یا در دور دوم قرار دهم.

در کل در دروس عمومی حدود 7 تا 8 دقیقه وقت اضافه آوردم.


در بخش اختصاصی‌ها سعی می‌کردم سوالات چندموردی زیست را با توجه به سطح آن‌ها طبقه‌بندی کنم و سوالات سخت را برای دور دوم کنار بگذارم و به این ترتیب حدود 50 الی 60 درصد سوالات چندموردی برای دور دوم می‌ماند.

در شیمی سوالات اسید و باز کمی برایم سخت بود به همین خاطر برای بار دوم می‌ماند.

 در فیزیک هم سوالات برداری بخش الکتریسیته را برای بار دوم می‌گذاشتم.

در دروس اختصاصی هم حدود 25 تا 30 دقیقه وقت اضافی آوردم.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی