گفتگو با عشرت رجبلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

معتمدین بنیاد قلم چی وسیله اند تا موانع تحصیلی دانش آموزان مستعد و پرتلاش از جلوی پایشان برداشته شده و مسیر بر آنان هموار شود.

گفتگو با عشرت رجبلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

معتمدین بنیاد قلم چی وسیله اند تا سنگریزه ها و موانع تحصیلی دانش آموزان مستعد و پرتلاش از جلوی پایشان برداشته شده و مسیر بر آنان هموار شود تا هیچ دانش آموزی به دلیل نیاز مالی از تحصیل باز نماند.  

عشرت رجبلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی گفت: از سال 84 فعالیت در انجمن خیریه بانوان گرگان را با تدریس و رفع مشکلات درسی دانش آموزان مستعد در گروه فرهنگی این خیریه آغاز کردم.
وی افزود: در همین راستا از سال 90 درخصوص تهیه کتاب های کمک آموزشی برای دانش آموزان این خیریه با بنیاد قلم چی همکاری دارم و از سال 92 عضو شورای معتمدین بورسیه هستم.
وی اظهار داشت: از سال 92 تاکنون بالغ بر 418 دانش آموز را طی تعاملاتی که با مدیران مدارس و رئیس اداره آموزش و پرورش داشته ام به عنوان بورسیه بنیاد قلم چی معرفی کرده ام و از آنجایی که معتقدم صرف معرفی کردن این دانش آموزان کافی نیست بنابراین نهایت تلاشم بر این است که پیگیر وضعیت تحصیلی آنان نیز باشم و این کار بصورت مستمر ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: حدود 50 دانش آموز را از انجمن خیریه بانوان جذب بورسیه بنیاد قلم چی کرده ام و به طور  مستمر پیگیر امور تحصیلیشان هستم اما به طور خاص با 5 دانش آموز در طول هفته در ارتباط بوده و برای هر دانش آموز حداقل نیم ساعت زمان را هم به صورت تلفنی و هم حضوری اختصاص می دهم.
رجبلی در پایان با اشاره به تاثیر مثبت همراهی دانش آموزان گفت: حمایت و همراهی این دانش آموزان باعث شده تا آنان احساس کنند که دیده می شوند و افرادی غیر از خانواده نیز به فکرشان هستند و همین امر باعث بازگشت اعتماد به نفس و خودباوری این دانش آموزان و ایجاد انگیزه در مسیر تحصیلشان خواهد بود.


گفتگو با عشرت رجبلی عضو شورای معتمدین بورسیه بنیاد قلم چی

عشرت رجبلی

منبع :