کدام کتاب در نمایشگاه کتاب پرمخاطب‌ترین بود؟ قسمت اول

در نمایشگاه بین المللی کتاب امسال، چند کتاب بسیار مورد توجه قرار گرفت. این کتاب‌ها را معرفی می‌کنیم تا اگر شما هم خواستید آن را تهیه کنید.

کدام کتاب در نمایشگاه کتاب پرمخاطب‌ترین بود؟ قسمت اول

دوستان خوب کتاب‌خوان

شاید شما هم جزء آن‌دسته از افراد باشید که به نمایشگاه کتاب آمدند و هم کتاب خریدند و هم از مشاوران کتاب غرفه کانون کمک گرفتند.

ولی بسیاری از دوستان شما به هر دلیلی نتوانستند به نمایشگاه بیایند.

ما می خواهیم کتاب‌های منتخب را معرفی کنیم.

کدام کتاب در نمایشگاه کتاب پرمخاطب‌ترین بود؟ قسمت اول


کتابی که برای امروز در نظر گرفتیم، کتاب تابستان است.

این کتاب دو ویژگی مهم دارد.

ویژگی اول این‌که: درس‌های امسال را در تابستان با این کتاب مرور می‌کنید تا هم یادگیری‌هایتان کامل شود و هم مطالبی که یاد گرفتید را فراموش نکنید.

ویژگی دوم این‌که: اگر دوست داشته باشید درس‌های سال بعد را در تابستان کمی بخوانید و یاد بگیرید می‌توانید با درس‌نامه‌های این کتاب، درس‌ها را بخوانید و یاد بگیرید.

این کتاب شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.بخشی که درس‌های امسال را مرور می‌کند همان نگاه به گذشته و بخشی که درس‌های سال بعد را آموزش می‌دهد نگاه به آینده است.

در ضمن این کتاب هر سه درس ریاضی، علوم و فارسی را بررسی می‌کند.

دانش آموزان دبستانی در نمایشگاه کتاب، این کتاب را در اولویت انتخاب خود قرار دادند شما چطور؟

موفق باشید.