تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه‌های 2 مدرسه در مناطق 3 و 16 شهر تهران، در فروردین 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.

تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه های 2 مدرسه در مناطق 3 و 16 شهر تهران، در فروردین 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


کتابخانه دبیرستان دخترانه نیکان در منطقه 16 به قفسه کتاب، میز قرائت خانه و صندلی با هزینه ای بالغ بر 36 میلیون ریال توسط بنیاد قلم چی تجهیز شده است؛ با تجهیز کتابخانه این مدرسه بالغ بر 180 دانش آموز مقطع متوسطه دوره دوم از فضای مناسب به منظور مطالعه بهره مند شده اند. 

همچنین تجهیز کتابخانه دبستان پسرانه هدایت در منطقه 3 با اقلام فوق الذکر با تأمین هزینه 36 میلیون و 150 هزار ریال توسط بنیاد قلم چی انجام شد که این امکانات مورد استفاده حدود 230 دانش آموز قرار گرفته است.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحدهای آموزشی، از سال 1392، انجام 1113 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چیتجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 2 مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چیمنبع :