رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97

همایش‌های رایگان جمع بندی نیم سال اول همراه با تدریس دبیران و رتبه‌های برتر کنکور را در زیر مشاهده می‌کنید...

رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97


همایش های رایگان جمع بندی کنکور 97 همراه با تدریس دبیران و رتبه های برتر کنکور را در زیر مشاهده می کنید.


زمان پخش این همایش ها در هفته آخر اردیبهشت و خردادماه خواهد شد.
برای مشاهده  باز پخش همایش های جمع بندی اینجا کلیک کنید


مشاهده برنامه پخش همایش های جمع بندی اینجاکلیک کنید 

رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97


رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97

رایگان : همایش‌های آنلاین جمع بندی کنکور 97