فایل pdf کامل مجله شماره 45 (انتخاب رشته کنکور سراسری - گروه انسانی، هنر و زبان)

در این قسمت می توانید فایل کامل مجله 45 را که مربوط به انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری گروه انسانی، هنر و زبان است، دانلود کنید. هم‌چنین معرفی رشته‌های دانشگاهی این سه گروه نیز در مجله درج شده است.

فایل pdf کامل مجله شماره 45 (انتخاب رشته کنکور سراسری - گروه انسانی، هنر و زبان)