فایل pdf کامل مجله شماره 44(انتخاب رشته کنکور سراسری - گروه تجربی)

در این قسمت می توانید فایل کامل مجله 44 را که مربوط به انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری گروه تجربی است، دانلود کنید. هم‌چنین معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه تجربی نیز در مجله درج شده است.

فایل pdf کامل مجله شماره 44(انتخاب رشته کنکور سراسری - گروه تجربی)