غروب چهارشنبه شرایط برای رویت هلال رمضان مناسب است

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: هلال رمضان 1439 در شامگاه سه شنبه 25 اردیبهشت 97 برابر با 28 شعبان در هیچ نقطه ای از ایران و کشورهای همسایه قابل مشاهده نیست و در غروب

غروب چهارشنبه شرایط برای رویت هلال رمضان مناسب است
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: هلال رمضان 1439 در شامگاه سه شنبه 25 اردیبهشت 97 برابر با 28 شعبان در هیچ نقطه ای از ایران و کشورهای همسایه قابل مشاهده نیست و در غروب چهارشنبه شرایط مناسبی برای رویت هلال رمضان 1439 در سراسر کشور وجود دارد.

مهندس 'مسعود عتیقی'  اظهار داشت: با وجود اینکه رویت هلال ماه از موضوعات جذاب علمی در میان رصدگران رخدادهای آسمان محسوب می شود در کشورهای مسلمان از جمله ایران با توجه به نگاه دینی و انجام اعمال مذهبی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
وی ادامه داد: بر این اساس ضوابط علمی رویت هلال شامگاهی رمضان 1439 برای غروب چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 در پایتخت کشور به این شرح است: لحظه مقارنه سه شنبه 25 اردیبهشت ساعت 16:17 دقیقه و 48 ثانیه است که با توجه به اولین غروب بعد از مقارنه متوجه می شویم که رویت هلال رمضان امسال در غروب سه شنبه 25 اردیبهشت در ایران و تقریبا اکثر نقاط جهان امکان پذیر نیست و فقط در آمریکای جنوبی و جنوب آمریکا این هلال می تواند مشاهده شود.
به گفته عتیقی ارتفاع ماه در لحظه غروب خورشید روز چهارشنبه 10 درجه 35 دقیقه و 52 ثانیه (کمان) خواهد بود که با توجه به لحظه مقارنه سن هلال در شامگاه روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 27 ساعت و 45 دقیقه است.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: لحظه غروب آفتاب در روز چهارشنبه در تهران 20:02 دقیقه و 57 ثانیه و لحظه غروب ماه در پایتخت ساعت 21:04 دقیقه و 55 ثانیه خواهد بود.
عتیقی ادامه داد: بنابراین با مکث مناسبی از هلال در افق مواجه هستیم که برابر با یک ساعت و یک دقیقه و 58ثانیه هلال در افق غربی شهر تهران خواهد بود.
وی گفت: فاز ماه در لحظه غروب خورشید 2.02 درصد و طول کمان هلال 151 درجه قوس است. جدایی زاویه ماه از خورشید در لحظه غروب خورشید 15 درجه و 33 دقیقه و 41 ثانیه کمان خواهد بود. سمت ماه در لحظه غروب خورشید 283 درجه و 54 دقیقه و 15 ثانیه کمان و سمت خورشید در لحظه غروب خورشید 294 درجه و 31 دقیقه و 2 ثانیه قوس خواهد بود و اختلاف سمت ماه و خورشید 10 درجه و 36 دقیقه و 46 ثانیه (کمان) و سمت ماه در لحظه غروب ماه 292 درجه و 19 دقیقه و 4 ثانیه کمان است.
بنابراین وی تاکید کرد که هلال رمضان 1439 در شامگاه چهارشنبه 26 اردیبهشت در ایران در نقاط ترجیحا مرتفع و عاری از غبار متراکم در افق با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت که گروه ویژه رویت هلال این انجمن همانند سال های گذشته اقدام به رویت و بررسی ضوابط علمی این هلال از دیدگاه ستاره شناسی رصدی در ارتفاعات استان تهران خواهد کرد

منبع :