فایل pdf کامل مجله شماره 43(انتخاب رشته کنکور سراسری - گروه ریاضی)

در این قسمت می توانید فایل کامل مجله 43 را که مربوط به انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری گروه ریاضی است، دانلود کنید. هم‌چنین معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه ریاضی نیز در مجله درج شده است.

فایل pdf کامل مجله شماره 43(انتخاب رشته کنکور سراسری - گروه ریاضی)