آزمون‌های جامع کانون ابزارکارآمد افزایش آرامش ومدیریت استرس

چگونه با استفاده از آزمون‌های جامع کانون آمادگی آموزشی را افزایش داده و استرس را کم کنیم

آزمون‌های جامع کانون ابزارکارآمد  افزایش آرامش ومدیریت استرس

آزمون های جامع کانون ابزارکارآمد  افزایش آرامش ومدیریت استرس

روزهایی پایانی سال تحصیلی است و تا چند روز دیگرکنکور برگزارخواهد شد دانش آموزان دراین روزها به دنبال  بهترین و موثرترین روش های جمع بندی مطالب و همچنین  افزایش آرامش هستند .قطعا" انجام درست روش  سه روز یک بار در افزایش یادگیری و جمع بندی مطالب ایشان نقشی بسزا خواهد داشت. امادر بین ابزارهای موثریادگیری در ماه پایانی ،آزمون های جامع کانون اهمیتی بسیار برجسته و تاثیرگذار دارند زیرا به طور واقعی سه بار این فرصت را به دانش آموزان می دهند تا در فضایی مشابه کنکور و با سوالاتی با بوجه بندی سوالات کنکور بصورت عینی برخورد نمایندو تمامی آموزه های خود درحوزه یادگیری و نیز در مهارت های امتحان دادن رابه محک سنجش زنند.ابهام در ماهیت سوال و نیززمان بندی آزمون همچنین ابهام در نتیجه حاصل از امتحان از جمله مهترین عواملی است که باعث ترس و ایجاد استرس دانش آموزان در هر امتحان و علی الخصوص کنکور می شود و یک راه بسیار موثر در کاهش این استرس آشنایی بیشتر با سبک و نحوه طراحی سوالات و نیز زمان بندی امتحانات و همچنین پیش بینی نتیجه آزمون است. آزمون های جامع کانون  تاثیر بسزایی در آشنایی دانش آموزان با سبک سوالات و نیز زمان بندی امتحان کنکور دارد و ضمنا با توجه به جامعه آماری قابل ملاحظه در این آزمون ها وضعیت علمی و آموزشی دانش آموزان در درس های مختلف ونیز ارزیابی در کل دروس و نیزدر دروس عمومی و اختصاصی را امکان پذیر می سازد که از روی آن می توان  براحتی  رتبه دانش آموزان را با تقربی مناسب  در کنکور تخمین زد. بر این اساس دانش آموزان با سه بار حضور موثر در آزمون های جامع کانون ضمن آشنا شدن در زمینه طراحی سوالات و نیز زمان بندی آزمون ها و نیز تشخیص تقربی عملکرد خود و تعیین نسبی جایگاه در کنکور می توانند با اجرای درست تکنیک های آموزش دیده بالاترین راندمان را در آزمون ایجاد کنند و با کشف دستاوردهای خود در سه آزمون پیاپی گویی سه بار  با حریفی تمرینی و کاملا مشابه با حریف اصلی مواجه شوند و طی این تمرینات کارآمدترین استراتژی های مطالعاتی در زمان باقیمانده تا کنکور و نیز دقیق ترین شیوه های آزمون دادن را براساس توانایی خود کشف نمایندو باگذرازاین امتحانات ،طی سه تمرین کاملا هدفمند در روز موعود  با شرایط آرمانی حضور یابند و تمام توان خود را بروز دهند. پس با آرامش کامل و با تمام قوا در این آزمون ها حضور موثر یابید و با تحلیل درست از عملکردخود با آمادگی کامل به استقبال کنکور بروید.

                                                                                                                                               پژمان عبدالهیان