تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه‌های 2 دبیرستان در منطقه 15 شهر تهران، در آستانه سال 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.

تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی

کتابخانه های 2 دبیرستان در منطقه 15 شهر تهران، در آستانه سال 97 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) تجهیز شد.


کتابخانه دبیرستان پسرانه شهید آیت الله سعیدی به قفسه کتاب، میز قرائت خانه و صندلی با هزینه ای بالغ بر 36 میلیون ریال توسط بنیاد قلم چی تجهیز شده است؛ با تجهیز کتابخانه این مدرسه بالغ بر 406 دانش آموز مقطع متوسطه دوره اول از فضای مناسب به منظور مطالعه بهره مند شده اند. 

همچنین تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی شهید طهماسبی با اقلام فوق الذکر با تأمین هزینه 43 میلیون و 50 هزار ریال توسط بنیاد قلم چی انجام شد که این امکانات مورد استفاده حدود 380 دانش آموز قرار گرفته است.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحدهای آموزشی، از سال 1392، انجام 1111 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه 2مدرسه در منطقه15 تهران توسط بنیاد قلم چی
منبع :