راهکارهایی برای بهتر امتحان دادن

چگونه امتحان دهیم (1) راهکارهایی برای بهتر امتحان دادن

راهکارهایی برای بهتر امتحان دادن

آماده شدن :

1- به تحليل امتحان مشابهي که در گذشته داشته ايد، بپردازيد. امتحانات قبلي و نمونه سؤالات امتحاني را به خصوص زماني که براي امتحان پاياني مطالعه مي کنيد، مرور کنيد. هر امتحان شما را براي بعدي آماده مي کند. هر چقدر بيشتر امتحان دهيد، بهتر مي توانيد راهبردهاي امتحان دادن تان را اعمال کنيد. 

2- زود به جلسه امتحان ها برويد:

قبل از يک امتحان چيزهايي که براي امتحان نياز داريد و اجازه داريد با خود داشته باشيد را ليست کنيد. (خودکار، مداد، ماشين حساب، ساعت مچي، ديکشنري و غيره). آمادگي خوب به شما کمک مي کند که بر روي کاري که داريد، به خوبي متمرکز شويد.

3- راحت اما هشيار باشيد:

جاي خوبي در کلاس (براي امتحان) انتخاب کنيد و مطمئن شويد که فضاي کافي براي کار داريد. روي صندلي خود با حالت راحت بنشينيد ولي روي صندلي غش نکنيد.

4- مطمئن و راحت بمانيد:

حالت خوبي داشته باشيد. به خودتان يادآوري کنيد که شما خوب آماده شده ايد و عملکرد خوبي خواهيد داشت. اگر ديديد مضطرب هستيد، چندين نفس عميق و آرام بکشيد تا احساس راحتي کنيد. 

قبل از ورود به کلاس يا محل امتحان در مورد امتحان با ديگر دانش آموزان در باره امتحان صحبت نکنيد. اضطراب آنها مي تواند به شما هم سرايت کند. 

امتحان دادن :

1- صورت سؤال ها را دقيق بخوانيد، ممکن است صورت سؤال واضح باشد، اما اين کار از بروز اشتباهات سهوي جلوگيري مي کند. 

2- اگر زمان هست، سريعاً يک نگاه به کل امتحان براي مرور بکنيد.

به نام هاي کليدي توجه کنيد و يک سري نکات را به صورت خلاصه و سريع ياداشت کنيد. اگر مي توانيد توضيحاتي که به ذهن تان مي رسد در برگه امتحان بنويسيد. بپرسيد که آيا اجازه چنين کاري داريد يا نه. 

3- با يک ترتيب استراتژيک به پاسخ به سؤالات بپردازيد:

الف- اول سؤالات آسان را پاسخ دهيد. براي اين که اعتماد به نفس پيدا کنيد، نمره بگيريد و از لحاظ فکري خود را به سمت گنجينه لغات، مفاهيم و مطالعات تان هدايت کنيد. اين کار همچنين مي تواند به شما کمک کند که با سؤالات سخت تر، پيوستگي بيشتري داشته باشيد. 

ب- سپس به سؤالات سخت يا آنهايي که بيشترين نمره را دارند بپردازيد. در امتحانات چندگزينه اي جواب هايي را که مي دانيد غلط هستند، يا به احتمال زياد غلط هستند، به نظر نمي آيند که متناسب باشند يا دوگزينه آن قدر شبيه هستند که هر دو غلط هستند، را حذف کنيد. در امتحانات تشريحي به طور کلي جواب را طرح ريزي کنيد و نکات مورد نظرتان را ترتيب بندي کنيد.

4- مرور کنيد: از اين که بخواهيد به محض تکميل کردن همه ي موارد سريعا بلند شويد، خودداري کنيد. امتحان تان را مرور کنيد تا مطمئن شويد که: 

همه سؤالات را جواب داده ايد.

گزينه ها را اشتباه نزده ايد

دچار اشتباهات جزئي نشده ايد

اشتباهات گرامري، املايي، علامت گذاري و غيره را تصحيح کنيد. 

اگر اشتباه کرده ايد يا يک سؤال را بد خوانده يا تعبير کرده ايد يا اطلاعاتي در هر جاي ديگر از امتحان يافتيد که نشان مي دهد انتخاب اوليه شما غلط است، پاسخ سؤال ها را عوض کنيد. 

پس از امتحان راهبردهاي مطالعه اي را تعيين کنيد و به کار بريد که بهترين نتيجه را براي شما دارند. 

قسمت آمادگي براي امتحان تان را مرور کنيد و تشخيص دهيد که کدام عادات براي شما خوب جواب داده و آنهايي را که خوب جواب نداده اند، جايگزين کنيد.