کارنامه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد منتشر شد

کارنامه متقاضیان تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96 نیمسال دوم دانشگاه آزاد از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه منتشر شد.

کارنامه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری دانشگاه آزاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی داوطلبان شرکت کننده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ نیمسال دوم (مرحله اول) می توانند برای دریافت کارنامه تکمیل ظرفیت به سایت  sanjesh.iau.ac.ir مراجعه کنند.

منبع :