غذای مغز هنگام مطالعه

مطالعه مقدار زیادی انرژی، ویتامین، مواد معدنی و آب مصرف میکند. اگر شما کمبود هر کدام از اینها را داشته باشید حتی بخشی از آن، کارایی شما کمتر از بهینه خواهد بود.

غذای مغز هنگام مطالعه

غذای مغز هنگام مطالعه

مطالعه مقدار زیادی انرژی، ویتامین، مواد معدنی و آب مصرف میکند. اگر شما کمبود هر کدام از اینها را داشته باشید حتی بخشی از آن، کارایی شما کمتر از بهینه خواهد بود.

آب مهم است. حفظ سطح هیدرات یعنی مغز شما بهینه کار می کند. کم آبی باعث سردرد، کند شدن واکنش و حساسیت به نور و صدای زیاد. یک لیوان آب بزرگ را کنار خود نگاه دارید و مرتب آنرا پر کنید.

غذای مغز هنگام مطالعه


وعده های کوچک و اغلب میان وعده های برای زمان مطالعه مناسب اند. نباید شکم خود را پر کنید زیرا این کار باعث ترشح هورمون هایی می شود که موجب خواب آلودگی اند. همچنین نباید گرسنه باشید زیرا هورمون هایی در بدن شما ترشح می شود که توجه شما را از درس و مطالب منحرف می کند.

برای مطالعه بهینه، لیست غذاهای مناسب مغز را بچسبید و مقدار های کمی را مرتب میل کنید. بدین صورت مغزتان را درگیر، شکمتان را آرام، مواد مغذی و قندتان را بالا و حواس پرتی تان را پایین نگه دارید.


میان وعده های مقوی مغز


ادامه دارد... 

منبع :