سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 14 اردیبهشت 97 +فایل صوتی

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 14 اردیبهشت 97 را در مقاله‌ی زیر مطالعه کنید...

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 14 اردیبهشت 97 +فایل صوتی

موضوع جلسه:

1- آرامش در جلسه کنکور با تکنیک های مدیریت زمان

2-استراتژی بازگشت برترهای تجربی

برای آرامش در جلسه ی کنکور این پنج کار را انجام دهید:

3مورد از تکنیک های مدیریت زمان مربوط به جلسه ی آزمون و 2مورد مربوط به قبل از آزمون است:

1- خودنگاری چند دقیقه قبل از آزمون

2-هدف گذاری چند از ده در تمام درس ها ( واقع بینانه )

و سه روش زیر را درجلسه ی آزمون برای مدیریت زمان انجام دهید.

3-برای روش ضربدر و منفی

4-اجرای روش زمان های نقصانی

5-استراتژی بازگشت

اولین کار : خودنگاری قبل از شروع آزمون

قبل از شروع آزمون خودنگاری کنید . طبق تحقیقات علمی، در آزمون های سرنوشت ساز که معمولا استرس زیادی برای شرکت کنندگان به همراه دارد ، در صورتی که آزمون دهندگان قبل از شروع آزمون احساسات خود را بنویسند در جلسه ی امتحان استرس خیلی کم تری خواهند داشت . نوشتن خود نگاری هم اکنون چند سال است که قبل از آزمون های کانون به صورت یک رویه ی ثابت اجرا می شود . ممکن است برخی همکاران ما ، در طی سال تحصیلی ، اهمیت لازم را به نوشتن خودنگاری نداده باشنداما در کنکور اصلی نوشتن خودنگاری و حداقل بیان وضعیت خود قبل از آزمون برای پدر یا مادر ( که معمولا همراه شما تا حوزه ی آزمون می آیند ) می تواندبرای ایجادآرامش شما در حوزه کمک موثری بکند .

در خودنگاری آغازین ( یعنی خودنگاری قبل از آزمون ) چه چیزهایی را قرار است بنویسید ؟ وضعیت روحی خود را بنویسید خواه روحیه تان خوب یا بد باشدتجربه و تحقیق نشان می دهد حتی زمانی که فکر می کنید حالتان اصلا خوب نیست و امتحان را نمی توانید خوب بدهید با کمال تعحب می بینید که پس از آزمون نتیجه ی خیلی بهتری ازآن چه در آغاز تصور می کردید می گیرید . علاوه بر این توصیه می کنیم کمی دقیق تر میزان تسلط و وضعیت خودتان را در باره ی هر یک از درسها ی آزمون یک به یک بیان کنید و بنویسید .اگر شما جزءآن دسته از دانش آموزانی هستید که در طول سال خودنگاری آغازین و پایانی رادر آزمون های برنامه ای کانون نوشته ایدحتما شخصااین آرامش را تجربه کرده اید اما اگر تاکنون خودنگاری قبل از آزمون را ننوشته ایدهنوز دیر نیست و می توانید در آزمون های سه روز یک بار و در آزمونهای جامع کانون این روش را تمرین کنید .خودنگاری آغازین اولین اقدامی است که در روز آزمون برای افزایش آرامش و کاهش استرس می توانید بردارید .

هدف گذاری چند از ده

اگر در هنگام آزمون دادندچار توهم نشویدو به جای واقعیت خیال پردازی نکنیدو منتظر این نباشید که بیش از سطح دانش و معلومات واقعی تان نمره ایبه دست آورید آن گاه بهترین نتیجه ی ممکن را کسب خواهید کرد . برای این کار باید در حد نتایجی که در طی یک سال در آزمون های برنامه ای کانون به دست آورده اید هدف گذاری کنید .بهتر است کمی هم هدف خودتان را دست پایین بگیرید . مثلا اگر در آزمون های کانون یک درس را گاهی اوقات چهار و گاهی اوقا تپنج از ده پاسخ می دادید .،بهتر است هدف خود را در کنکور اصلی ، عدد پایین تر یعنی چهار در نظر بگیریدیه این ترتیب هم آرامش بیشتر خواهید داشت و هم بهره وری شما در آزمون افزایش خواهد یافت .

اگر به چهار از ده رسیدیدبه هدف خود رسیده اید واگر توانستید به جای چهار از ده به پنج از ده برسید ، علاوه بر آرامش اعتماد به نفستان هم بیشتر می شود . اما اگر برعکس ،شما عدد بالاتر را هدفگذاری کرده باشید وبه دلیل دشواری آزمونیک واحد کمتر پاسخ دهید در آن صورت نگران می شویدو گمان خواهید کرد که از دیگر همتایان خود عقب افتاده اید .

بنابراین ،دومین کاری که قبل از شروع آزمون توصیه می کنیم هدف گذاری چند از ده و البته به صورت واقع بینانه و کمی هم محتاطانه است . هدف گذاری چند از ده هم سبب افزایش آرامش شما می شود و هم این که سبب مدیریت بهتر زمان در جلسه ی آزمون و تنظیم وقت بهترخواهد شد .

سه روش برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون

علاوه بر دو روشی که قبلا ذکر کردیم یعنی خودنگاری قبل از آزمون و هدف گذاری چند از ده، سه روش هم برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون به شما کمک می کند تا علاوه بر مدیریت زمان در جلسه ،آرامشتان را هم بیشتر کنید . به این ترتیب دوکار را قبل از شروع آزمون انجام می دهید و سه کار را هم در خود جلسه ی آزمون .مجموع این پنج روش کمک به سزایی در روز آزمون به شما می کند .

روش ضربدر و منفی

مفهوم اصلی روش ضربدر و منفی این است که شما در زمان تعیین شده برای هر درس بتوانید اولا همه ی سوال ها را بررسی کنیدو فقط روی سوال هایی که می توانید در زمان قانونی پاسخ دهیدوقت بگذارید . باید از دو نوع سوال بگذرید و از آن ها دل بکنید . یکی سوال هایی که دشوار یا جدید هستند و شما نمی توانید پاسخ دهید . حداقل در نوبت اول نمی توانید پاسخ دهیداین سوال ها را با علامت منفی (- )مشخص می کنید به علامت بلد نبودن و سپس دور آن دایره می کشید . نوع دوم سوال هایی که باید از آن ها بگذرید سوال های وقت گیر هستند . این ها سوال هایی هستند که شما بلدهستید اما وقت گیر هستند و اگر قرار باشد به آن ها پاسخ دهید وقت چند سوال را از دست می دهید .

برای اجرای روش ضربدر و منفی ، شما باید دو ویژگی داشته باشید . اولا باید بتوانیدسوال های وقت گیر و سوال های دشوار را تشخیص دهید . این کار تمرین می خواهدو می توانید در منزل تمرین کنید . روزی یک یا دو بار هر موقع بیکار بودید و می خواستید استراحت کنید یک بازی فکری انجام دهیدده یا بیست سوال از یک درس را انتخاب کنیدطی مدت پنح دقیقه سوال ها ببینید اما پاسخ ندهید فقط کنار سوال ها علامت بزنید : علامت بعلاوه یا مثبت برای سوال هایی که بلد هستید و در وقت قانونی می توانید پاسخ دهید . علامت ضربدر برای سوال هایی که بلد هستید اما وقت گیر هستند و بالاخره علامت منفی برای سوال هایی که دشوار یا جدید هستند و شماآن ها را بلد نیستید یا لااقل درنوبت اول از عهده ی آن ها بر نمی آیید .

اما قسمت اصلی و مشکل اصلی برای روش ضربدر و منفی ، قسمت دوم است که از تشخیص نوع سوال ها هم مهم تر است . آیا شما اراده دارید که سوال های وقت گیر را کنار بگذارید . این کار اراده ای قوی می خواهد . شما باید بتوانید سوال های دشوار و وقت گیر را کنار بگذارید یعنی لااقل در نوبت اول به این سوال ها پاسخ ندهید و وقت را برای سوال های ساده تر ذخیره کنید .

یاد آوری مهم: اکنون چندین سال است که همه ی داوطلبان کنکور با انواع سوال ها ی کنکور در درس های مختلف آشنا هستند و می دانند در هر درس ، سوال های وقت گیر کدام است . بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان ، مدت هاست می دانند که در هر درس کدام درس ها رادر نوبت اول پاسخ نخواهند داد. توصیه می کنم شما هم با توجه به شناختی که از انواع سوال ها در درس های مختلف داریداز هم اکنون تصمیم بگیرید که در هر درس کدامنوع سوال ها رابار اول پاسخ خواهید داد و کدام نوع سوال ها را برای بار دوم ( یعنی در استراتژی بازگشت ) قرار می دهید . بهتر است در این باره بااولیای خود و دوستان و پشتیبان و دبیران خود هم گفت و گو کنید . یادتان باشد که تشخیص انواع سوال هایی که قرار است بار دوم و در وقت ذخیره شده پاسخ دهید برای هر دانش آموزی متفاوت از دیگری است .مثلا دانش آموزانی هستند که سوال های درک مطلب را در نوبت اول پاسخ نمی دهند دانش آموزانی هم یکی از درک مطلب ها را در نوبت اول پاسخ می دهند و دومی را در نوبت دوم ، برخی دانش آموزان می گویندبه متن نگاه اجمالی می کنیم و اگر می توانستیم از عهده ی سوال ها برآییم در نوبت اول جواب می دهیم . عده ای هم که تسلط زیادی بر درس دارند در همان نوبت اولیههر دو مجموعه سوال های درک مطلب پاسخ می دهند . علاوه بر این هم روش های دیگری وجود دارد . اما معیار چیست ؟ کدام یک از این راهکارها درست و کدام یک اشتباه است ؟ معیار این است که در موردروشتان خوب و دقیق فکر کرده باشید ، چندین بار در آزمون های برنامه ای تجربه کرده باشید و اگر قبلا نتیجه ی خوبی گرفته ایدروشتان را ادامه دهید و در کنکور اصلی هم اجرا کنید .

نتیجه: برای تشخیص سوال های وقت گیر ، لازم نیست برای همه ی سوال ها در جلسه ی آزمون اصلی تصمیم بگیرید . برخی از انواع سوال ها را می توانید از هم اکنون تصمیم بگیرید و برای نوبت دوم و در وقت ذخیره شده قرار دهید .

روش زمان های نقصانی

وقتی به سوال های وقت گیر ( زمان بر ) پاسخ نمی دهید و برخی انواع سوال ها را برای نوبت دوم می گذاریددر هر درس وقت اضافی خواهیدداشت . برای آن که در جلسه ی آزمون آشفته و نگران نشوید زمان های مناسب برای هر درس را مقداری کمتر از زمان رسمی دفترچه ی سوالات در نظر می گیریم این زمان را به گونه ای پیشنهاد کرده ایم که برای سوالات هر درس اعداد روند باشندو به راحتی به خاطر سپرده شوند . مثلا در درس های عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی ، زمان های درس های عمومی ادبیات ، عربی ، دین وزندگی و زبان به ترتیب 18 دقیقه، 20 دقیقه ، 17 دقیقه و 20 دقیقه است . پیشنهاد مابرای اجرای روش زمان های نقصانی این است برای هر درس عمومی پانرده دقیقه در نظر بگیرید ( یعنی 15 دقیقه ) به این ترتیب در پایان نوبت اول پاسخ گویی به سوال ها یک ساعت گذشته است و شما دقیقا یک ربع دیگر ( 15 دقیقه ی دیگر) فرصت دارید که دوباره به سراغ سوال های عمومی بروید و در نوبت دوم به سوال های وقت گیر و دشوار پاسخ دهید . این که ابتدا سراغ کدام سوال ها می روید به استراتژی بازگشت شما ارتباط پیدا می کند .

تذکر :روش زمان های نقصانی هنگامی مفید است که شما روش ضربدر و منفی را اجرا کرده باشید . بعضی دانش آموزان برای هر یک از سوال ها وقت زیادی صرف می کنند و وقتی یک ربع مربوط به آن درس عمومی تمام شد به سراغ درس بعدی می روند . این کار اشتباهی است و عملاروش زمان های نقصانی را به یک کار بی فایده یا کم فایده تبدیل می کند . شما باید با اجرای روش ضربدر و منفی بتوانید همه ی سوال های دفترچه را یک به یک مطالعه کنید یا این که برخی را از قبل تصمیم بگیرید و از آن ها بگذرید . به این ترتیب زمانی که یک ربع شما برای هر درس عمومی تمام شد ، شما به همه ی سوال هایی که می توانستید در زمان قانونی پاسخ دهید ، پاسخ داده اید . اگر شما روی بعضی سوال ها بیش از اندازه وقت صرف کنیداجرای روش زمان های نقصانی بی فایده یا کم فایده می شود . بین دو روش ضربدر و منفی و روش زمان های نقصانی ، روش ضربدر و منفی مهم تر و اجرای آن دشوارتر است . روش زمان های نقصانی ساده تر است امااجرای آن به تنهایی فایده ی کمی دارد.

زمان های نقصانی برای درس های اختصاصی :درس های عمومی برای هر پنح گروه آزمایشی زمان مشابهی دارند و کافی است برای هر درس یک ربع درنظر بگیرید تا در پایان یک ربع وقت اضافی داشته باشید اما درس هایاختصاصی هر گروه آزمایشی متفاوت است به همین دلیل زمان های نقصانی هر گروه آزمایشی را در سایت کانون و در مجله ی کانون به شما ارائه می دهیم .

تذکر برای زمان درس های اختصاصی :برخی دانش آموزان زمان های پیشنهادی ما را برای درس های اختصاصی تغییر می دهند .اگر خواستید این زمانها را تغییر بدهید به این دو نکته توجه کنید:نکته ی اول ،اعداد زمان های نقصانی را روند در نظر بگیرید تا راحتتر به خاطر بسپارید . زمان های یک ربع یا نیم ساعت مقادیر بهتری هستند .

اما نکته ی دوم و مهم تر :در پایان درس های اختصاصی ،ذخیره کردن ده دقیقه یا یک ربع کافی نیست . تعدادسوال های درس های اختصاصی و تنوعشان بیشتر است و بهتر است حداقل نیم ساعت زمان ذخیره کنید تا استراتژی بازگشت شما موثر و مفید شود .

استراتژی بازگشت

بارهااین جمله را شنیده اید که : یکی از ویژگی های نوابغ ، قدرت تشخیص اولویت هاست . تقریبا همه ی رتبه های برتر ، به وِیژه رتبه های یک رقمیبرای خودشان یک استراتژِیمشخص و دقیقا تعریف شده در بازگشت به سوال هادارند . آن ها می دانند که در نوبت دوم و در زمان ذخیره شده با کدام الگو و به سراغ کدام سوال ها بروند . واقعا به تعداد دانش آموزان برتر استراتژی های بازگشت متفاوت داریم . هر دانش آموزی باید بداند که در نوبت دوم و در زمان ذخیره شده با چه الگویی به سراغ درس های مختلف باید برودواولویت را به کدام درس ها و کدام سوال ها بدهد .همان گونه که در مسابقات فوتبال هر تیمی استراتژی خاص خود را دارد شما هم باید استراتژی خود را در هنگام آزمون دادن و به ویژه در زمان حساس پایان آزمون و در هنگام بازگشت داشته باشید . برای آشنایی بیشتر و فعال شدن ذهن می توانیداستراتژی های بازگشت رتبه های برتر کانون در سال های گذشته را مطالعه کنید اما یادتان باشد که شما هم باید با توجه به توانمندی ها و سبکی که در هنگام آزمون دارید باید استراتژی بازگشت خودتان را داشته باشید . برای این که مطمئن شوید آیا استراتژی بازگشت شما صحیح است یا نه ،باز هم بهتر این است که با اولیا و دوستان و پشتیبان و دبیران خود گفت و گو کنید . به ویژه با کسانی صحبت کنید که برای شما وقت می گذارند ، اندیشه های عمیقی دارندوروش های خودشان را به شما پیشنهاد نمی کنند بلکه شما و روش های مناسب خود شما را کشف می کنند .

اتفافات غیر منتظره ؟

آیا ممکن است ؟

باید آماده باشید که یک یا دو درس در سطحی بیشتر از آن چه شما انتظارش را دارید دشوار یاساده باشد . در مورد ساده بودن یک یا دو درس معمولا کسی چیزی نمی گوید یا کمتر سخنی به میان می آید . اما در مورد دشوارتر بودن یک درس همه سخن می گویند .ما برای حل این مشکل هم راهکاری اندیشیده ایم همه ساله در سه آزمون پایانی کانون که آزمون هایی جامع هستند ، یک درس عمومی و یک درس اختصاصی را با سطح دشواری بیشتر از حد انتظار شما طرح می کنیم و البته بدون ان که شما از قبل بدانید کدام دو درس در هر آزمون دشوارتر است درآزمون شرکت می کنید. این کار برای آمادگی ذهنی شما جهت شرکت در آزمون اصلی تاثیر گذاراست.

علاوه بر این ممکن است به دلایل مختلف پنج تا ده دقیقه از وقت شما گرفته شود . ممکن است چند سوال متوالی در یک درس خیلی دشوار باشد و یا با مشکلاتی از نوع دیگر مواجه شوید و در مجموع چند دقیقه از وقتتان را از دست دهید نگران نباشید این موضوع برای همه یا اکثر دانش آموزان ممکن است رخ دهدیادتان باشد که شما با دانش دوازده سال خود در آزمون شرکت می کنید و از دست دادن ده دقیقه از زمان چهار ساعته ی آزمون آسیبی به شمانخواهد زد .

روش ها را تمرین کنید

اگر با روش هایی که در این مقاله توضیح دادم موافق هستید در آزمون های برنامه ای کانون و در آزمون های جمع بندی با روش سه روز یک بار ، این پنج کار را چندین بار تمرین کنید تا در آزمون اصلی با آرامش و تسلط شرکت کنید و بتوانید به همان میزان که در طی ده سال گذشته و به ویژه در سال جاری درس خوانده اید ، نتیجه ای درخور زحمت و تلاش خود بگیرید .

...................................................................

استراتژی بازگشت برترهای تجربی (منتخب پشتیبان‌های ویژه) در پاسخ به سوال " قبل از آزمون تصمیم داشتید کدام سوالات را کنار بگذارید؟" در زیر آمده است:

کسری اکبری هستم رتبه‌ی 22 منطقه 2 تجربی:

 برای هر درس تعدادی سوال داشتم که می‌دانستم قرار است آن‌ها را کنار بگذارم، به طور مثال در درس عربی، 4 سوال درک مطلب (فقط سوالات مربوط به متن) را در دور اول جواب نمی‌دادم ولی تحلیل صرفی‌ها را انجام می‌دادم.

در درس شیمی، تمام مسائل را برای دور دوم می‌گذاشتم و در دور اول فقط مفاهیم را جواب می دادم.

در ریاضی قسمت آمار سوالات مربوط به نمودار شاخه و برگ را با این که مسلط بودم کنار می گذاشتم (چون حداقل 5 دقیقه از من زمان می‌گرفت).

سوال‌های چندموردی شیمی را هم برای دور بعدی می‌گذاشتم.

...................................................................

الهه مفتاح رتبه‌ی 17 سهمیه 5% رشته‌ی تجربی:

من هم در دور اول از سوالات درک مطلب عربی، آن‌چه را که به متن مربوط بود را کنار می گذاشتم.

در سوالات آرایه و زبان فارسی، تیپ‌های خاصی را شناسایی کرده بودم که اگر با آن‌ها مواجه می‌شدم، بار اول پاسخ نمی دادم.

کاظم قلم‌چی: قصد این است که قبل از جلسه ی آزمون بدانید کدام سوال‌ها را می خواهید بار اول پاسخ دهید و کدام‌ها را نمی‌خواهید.

برای اختصاصی‌ها در کنکور یک ربع زمان اضافی آوردم. دوبار سر سوالات برگشتم یعنی در بار اول 40 دقیقه زمان اضافی آوردم.

در ریاضی سوالات هندسه را دور دوم پاسخ می دهم.

...................................................................

علی احمد یوسفی رتبه‌ی 23 منطقه 3، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

قبل از آزمون چه سوالاتی را در نظر داشتید که کنار بگذارید؟

در دروس عمومی از ادبیات فقط سوال تکواژ و واژه را مشخص کرده بودم که پاسخ ندهم اما اتفاقی که افتاد سوال تکواژه و واژه آسان بود و آن را حل کردم.

در عربی 4 سوال اول درک مطلب را مشخص کرده بودم و در زبان انگلیسی هم درک مطلب دوم را از قبل تعیین کرده بودم.

در دروس اختصاصی درس زمین‌شناسی را کنار گذاشته بودم و از بقیه دروس فقط چهار سوال هندسه‌ ریاضی را برای دور اول کنار گذاشته بودم.

****

علاوه بر این موارد که از قبل تعیین کرده بودم، سر جلسه‌ی آزمون هم اگر سوالی وقت‌گیر بود یا جدید و دشوار بود با استفاده از تکنیک ضربدر و منفی این سوالات را برای خودم مشخص می‌کردم، سپس زمان دور دوم سوالاتم را براساس اولویت‌هایی که تعیین شده بود تنظیم می‌کردم.

از دروس عمومی 5 دقیقه و از دروس اختصاصی 40 دقیقه وقت اضافه داشتم.

...................................................................

امیرحسین اقبال، رتبه‌ی 23 منطقه 2 و رتبه‌ی 55 کشوری در رشته‌ی تجربی، پزشکي تهران:

در کل مانند دیگران، سوالات درک متن عربی و زبان فارسی را رد می‌کردم اما به صورت اختصاصی در درس زیست سوالات شمارشی و چندموردی را که بلد نبودم را برای آخر کار می‌گذاشتم.

قسمت‌های مشترک استراتژی من با دیگران: کنار گذاشتن سوالات وقت‌گیر آمار و هندسه. نزدن سوالات آرایه و زبان فارسی و سوالات مفهومی درک مطلب.

این مهارت‌ها با آزمون دادن و فراشناختی که از خودم داشتم به دست آمد.

...................................................................

علی دهقانی رتبه‌ی 35 منطقه 2، پزشکی دانشگاه تهران:

من در درس‌های عمومی این احساس را داشتم که سوالات دارای دو ریتم هستند، ریتم درک مطلب و بقیه سوالات، پس ابتدا تمام سوالات به جز درک مطلب را جواب می‌دادم و سپس درک مطلب زبان و عربی را جواب می دادم.

در درس‌های اختصاصی من چنین چیزی را حس نمی‌کردم، اما می‌دانستم که در کدام مباحث ضعف دارم و بر طبق این دانسته سوالاتی که از قبل می‌دانستم من را اذیت می‌کنند را برای انتهای آزمون می‌گذاشتم این باعث شد که بهتر نقطه ضعف‌هایم را بشناسم و آن‌ها را رفع کنم؛ این باعث شد تا روز کنکور تمامی این نقاط ضعف رفع شوند و در نتیجه نیازی نداشتم در روز کنکور مبحث خاصی را برای دروس اختصاصی به انتهای آزمون موکول کنم، بنابراین با مهارتی که در طول آزمون‌های کانون کسب کرده بودم در همان لحظه‌ی دیدن سوال‌های وقت‌گیر و سخت آن‌ها را تشخیص می‌دادم و برای انتهای آزمون کنار می‌گذاشتم.

...................................................................

امیررضا پاشاپور یگانه، رتبه 3 منطقه 1 تجربی، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

با توجه به تجربه‌ای که با حل چندین آزمون کنکور به دست آورده بودم همواره از حل سوالات درک مطلب در گام اول اجتناب می‌کردم اما رویه‌ام در سوالات دیگر این بود که همواره صورت سوال را می‌خواندم و بعد در مورد ادامه حل سوال تصمیم می‌گرفتم.

 در دروس اختصاصی ریاضی و فیزیک از حل سوالات وقت‌گیر و طولانی اجتناب می‌کردم تا زمان کافی برای دروس شیمی و زیست داشته باشم می‌دانستم این دو درس در رتبه و تراز دانش‌آموزان تجربی تاثیر بسزایی دارند پس همواره می‌خواستم زمان کافی در این درس‌ها به دست آورم چون آمادگی پاسخ‌گویی به سوالات دشوار در این دو درس را داشتم اما ازقضا این دو درس‌ هم در کنکور 96، متعادل و متوسط طرح شدند و این امر باعث شد در انتهای آزمون نزدیک به 40 دقیقه وقت اضافی بیاورم.

...................................................................

سعید قهرمانی، رتبه‌ی 150 منطقه 2 کنکور 94 تجربی، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

من به دلیل اجرای تکنیک ضربدر و منها عملا هر درس را دوبار بررسی می‌کردم و بار اول صرفا سوالات ساده را بررسی می‌کردم و پاسخ می‌دادم (سوالاتی که می‌دانستم تقریبا حداکثر یک دقیقه وقت از من خواهد گرفت) و بار دوم سوالات وقت‌گیر و دشوار را بررسی می‌کردم.

اما علاوه بر روش فوق در برخی از دروس استراتژی‌های خاص همان درس را هم داشتم، مثلا در ادبیات ابتدا از سوالات قرابت معنایی شروع می‌کردم، سپس معنی واژه، سپس تاریخ ادبیات، سپس زبان فارسی، سپس آرایه‌ها و در نهایت املا.

در درس عربی و زبان انگلیسی هم سوالات درک مطلب را در انتها بررسی می‌کردم.

در درس ریاضی، سوالات هندسه و مقاطع مخروطی را در پایان بررسی می‌کردم.

در درس زیست‌شناسی و شیمی هم سوالات شمارشی را در پایان کار بررسی می‌کردم.

هم‌چنین کاری که من اجرا کردم و اختصاصی من بود و هرگز به دانش‌آموزان توصیه نمی‌کنم این است که من تکنیک زمان‌های نقصانی را اجرا نمی‌کردم و علت آن هم این بود که وقتی تکنیک‌ زمان‌های نقصانی را اجرا می‌کردم، در تقسیم زمان ذخیره شده بین سوالات باقی مانده دچار مشکل می‌شدم و این کار برایم سخت بود، لذا با مشورت با پشتیبان ویژه‌ام آقای پورقاضی، تصمیم گرفتم زمان‌های نقصانی را به شکل معمول آن اجرا نکنم بلکه زمان‌های نقصانی را در قالب هر درس اجرا کنم یعنی مثلا در درس ادبیات که 18 دقیقه وقت داشتم این 18 دقیقه را به دو بخش تقسیم می‌کردم:

بخش اول زمان برای بررسی و پاسخ دادن به سوالات ساده.

بخش دوم زمان برای بررسی سوالات وقت‌گیر و دشوار و به همین ترتیب برای سایر دروس.

..................................................................

حامد جاویدپور رتبه‌ی 81 کشور تجربی، پزشکی دانشگاه تهران:

در دروس عمومی از ادبیات شروع می‌کردم، تا سر سوال‌های ادبیات قرابت جواب می‌دادم، بعد از عربی ادامه می‌دادم ولی بخش درک مطلب را ادامه نمی‌دادم، به قرابت ادبیات برمی‌گشتم و پس از پاسخ‌گویی به بخش معارف می‌رفتم و پس از آن به زبان خارجی (به جز درک مطلب) پاسخ می‌دادم و در آخر به درک مطلب عربی و زبان جواب می‌دادم.

درواقع روال پاسخ دادن من به سوالات دروس عمومی به صورت زیر بود:

ادبیات (جز قرابت)، عربی (جز درک مطلب)، ادبیات (قرابت)، دینی، زبان (جز درک مطلب)، عربی (درک مطلب)، زبان (درک مطلب)

در دروس اختصاصی هم قبل از شروع ریاضی به چند سوال شیمی که ساده بودند جواب می‌دادم و بعد از ریاضی شروع به اختصاصی‌ها می‌کردم.

..................................................................

امیررضا فاضلی رتبه‌ی 91 منطقه 2 تجربی، دندان‌پزشکی شهیدبهشتی:

من با توجه به آزمون‌های جامعی که داده بودم تایم متوسطی که در آن درس را جواب می‌دادم را به دست آورده بودم و با توجه به آن تایم‌ها برنامه بازگشت خود را تنظیم کرده بودم؛ برای مثال، درس زبان را در 8 دقیقه پاسخ می‌دادم و وقت اضافه‌ی آن‌ها را برای عربی اختصاص می‌دادم و در مورد دین و زندگی 4 دقیقه وقت اضافه آوردم و آن را صرف ادبیات اختصاصی کردم.

من در دروس عمومی، 30 دقیقه وقت اضافی آوردم.

در مورد دروس اختصاصی، با توجه به آزمون‌ها و این‌که روز قبل کنکور، کنکورهای ریاضی و انسانی را زده بودم حدس زده بودم که درس فیزیک سخت و درس ریاضی آسان خواهد بود و در مورد عمومی نیز فهمیده بودم که دین و زندگی سخت خواهد بود و باتوجه به آن، پیش آگاهی ذهنی داشتم در مورد جلسه‌ی کنکور و در ریاضی و فیزیک بازگشت داشتم برای سوال‌های دینامیک و مغناطیس و در ریاضی برای سوال لگاریتم که نتوانستم بار اول حل کنم فقط برای آن سوال برگشتم و برای زیست و شیمی برای سوال‌هایی که نشان‌دار کرده بودیم با تکنیک ضربدر و منها برگشتم.

.................................................................

ریحانه یحیی رتبه‌ی 245 منطقه 1، پزشکی علوم پزشکی شهیدبهشتی:

در دروس عمومی بیش از اختصاصی‌ سوالاتی که قرار بود در دور اول پاسخ بدهم را از قبل مشخص کرده بودم، به طور مثال در درس ادبیات سوالات شمارشی لغت و املا و سوالات شمارشی واژه و تکواژه را به علت وقت‌گیر بودن بار اول پاسخ نمی‌دادم و در درس عربی بخش درک‌ مطلب را نیز بار دوم پاسخ می‌دادم.

با رعایت تکنیک ضربدر و منها و رعایت زمان‌های نقصانی در دروس عمومی یک ربع وقت اضافه آوردم و بعد با استراتژی که آن را بارها تمرین کرده بودم اول به درک مطلب عربی برمی‌گشتم و سپس به سوالات شمارشی ادبیات.

در دروس اختصاصی بیشتر سرجلسه تصمیم می‌گرفتم و تشخیص می‌دادم که اگر سوالی دشوار یا وقت‌گیر است آن را برای بار دوم کنار بگذارم که غالبا شامل سوالات شمارشی می‌شد.

در درس فیزیک، استراتژی خاصی که داشتم به این صورت بود که ابتدا سوالات دشوارتر و چالشی‌تر را حل می‌کردم و برای بار دوم سوالات آخر درس فیزیک که برایم راحت‌تر بود را پاسخ می‌دادم.

.................................................................

فیروزه حاتمی رتبه‌ی 176 منطقه 2، پزشکی شهید بهشتی:

در درس‌های عمومی

من سوالات شمارشی زبان فارسی را موقت کنار می‌گذاشتم و یکی از ریدینگ‌های درس زبان را نمی‌خواندم و وقت اضافی آخر عمومی‌ها را بیشتر به درس‌هایی اختصاص می‌دادم که در کنکور ضریب بیشتری دارند و قوی‌تر هستم.

درس‌های اختصاصی

در درس ریاضی، معمولا سوالات هندسه را بار اول نمی‌زدم چرا که هندسه نقطه ضعف من بود و اگر برای بار دوم وقت می‌شد فقط یک سری سوال‌هایی را که از قبل مشخص کرده بودم را حل می‌کردم.

در درس شیمی چون نقطه قوتم بود انتظار داشتم که در کنکور، 8 یا 9 از 10 بزنم اما وقتی که سوال‌های کنکور را دیدم تاحدی غافل‌گیر شدم، چرا که یک‌سری از سوالات وقت‌گیرتر از حد انتظارم بود و برای بار اولی که سوالات شیمی را خواندم 5 از 10 زدم و برای این‌که یک مقدار ذهنم آرام‌تر شود به سراغ سوالات فیزیک که راحت‌تر بودند رفتم و سپس به سراغ شیمی برگشتم و چند از ده را به 7 از 10 رساندم.

در درس زیست هم معمولا سوال خاصی را کنار نمی‌گذاشتم مگر سوالات محاسباتی وقت‌گیر و همین‌طور در درس فیزیک سوالات را از آخر می‌زدم چرا که راحت‌تر بود و کم‌تر زمان می‌برد.

درنهایت برای اختصاصی‌ها 30 دقیقه وقت اضافه آوردم.

****

به نظر من یک‌سری از استراتژی‌های بازگشت را برحسب سطح سوالات، سرجلسه‌‌ی کنکور می‌توان مشخص کرد و یک‌سری دیگر را از قبل با آزمون‌های چندروز یکبار.

.................................................................

مژگان قائد رحمتی، رتبه‌ی 34 کشوری کنکور 93 تجربی، پزشکی دانشگاه تهران:

در دروس عمومی، برای اولین دور، همیشه یکی از ریدینگ‌های زبان را کنار می‌گذاشتم و در آخر 20 دقیقه وقت اضافه می‌آوردم و برمی‌گشتم.

****

در درس‌های اختصاصی در سوالات چند موردی زیست‌‌شناسی در ابتدا، سوال را می‌خواندم و گزینه‌ها را بررسی می‌کردم و در کنار گزینه‌های غلط، خط می‌زدم و از سایر گزینه‌ها که شک داشتم رد می‌شدم و برای دور دوم به آن‌ها برمی‌گشتم.

****

اتفاقی که سر جلسه‌ی کنکور افتاد این بود که سوالات کنکور شیمی به طور ناگهانی دچار تغییر سبک شد و شیمی جزء نقاط قوت من بود و در آزمون‌های کانون در 35 دقیقه، شیمی را تمام می‌کردم اما این تغییر ناگهانی من را غافل‌گیر کرد اما با توجه به اصراری که من برای پیاده کردن زمان نقصانی داشتم، باید شیمی را سر 30 دقیقه تمام می‌کردم و سراغ درس بعدی می‌رفتم، این شد که ابتدا اولویت‌ را به سوالات مفهومی‌تر و غیرمسئله دادم و بعد از 30 دقیقه از شیمی گذشتم و در دور دوم سراغ سوالات شیمی آمدم.

****

چیزی که قبل از آزمون کنکور نیز بهش فکر کرده بودم و انجام می‌دادم این بود که اگر در هر درس سرجلسه‌ی کنکور به هم ریختم چگونه جلسه را مدیریت کنم مثلا برای درس ریاضی من مجبور شدم از چندسوال پشت سر هم ریاضی به دلیل وقت‌گیر بودن رد شوم و این سبب شد که کمی روحیه‌ام خراب شود به این منظور به انتهای سوالات ریاضی رفتم و از آخر (هندسه) شروع کردم.

.................................................................

یاسین علی‌پور رتبه‌ی 5 منطقه 3، پزشکی علوم پزشکی تهران:

استراتژی بازگشت من شاید کاملا متفاوت با دیگران بود. برنامه‌ریزی من این‌گونه بود که زمان هر درس مخصوص همان درس بود، به این گونه که بازگشت برای همان درس بود. بعد از اتمام دور اول آن درس، سوالات نزده آن درس را کار می‌کردم تا زمان مختص آن درس تمام شود.

اگر وقت اضافه می‌آوردم برای درس‌های مهم‌تر مثل زیست اختصاص می‌دادم و در عمومی‌ها به ادبیات.

البته این استراتژی متناسب با شرایط جلسه تغییر می‌کرد، در صورت عدم جواب دادن با مراجعه به درس‌های دیگر و جواب دادن سوالات راحت‌تر آن انرژی می‌گرفتم و دوباره برمی‌گشتم به عنوان مثال در درس عربی در دور اول درک مطلب را نمی‌خواندم و بعد از سوال 50 پایان درس عربی درک مطلب را می‌خواندم، پس از پایان سوال 100 و اتمام دور اول همه‌ی دروس و این عمل را تا اختصاص کامل 20 دقیقه به عربی ادامه می‌دادم و سپس درس معارف را شروع می‌کردم.

این روش برای ادبیات متفاوت بود، اول سوالات راحت‌تر را می‌زدم بعد دینی را به سرعت پاسخ می‌دادم و بعد از عربی از زمان باقی‌مانده دینی برای ادبیات استفاده می‌کردم.

روش ادبیات- دینی را برای زیست- فیزیک هم استفاده می‌کردم.

................................................................

سینا احمدی رتبه‌ی 64 تجربی، پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی:

در درس عمومی زبان را قبل از دین و زندگی جواب می‌دادم چون فکر می‌کنم جواب دادن دو متن زبانی که تا الان جایی ندیدم، زمان‌برتر از قسمت‌های ساده‌ی دین و زندگی است که مشابهش را قبلا دیدم و این کار باعث شد زبان را 100 بزنم.

سوالات شمارشی املا و لغت و زبان فارسی را بار دوم می‌زدم.

درک مطلب عربی و یکی از متن‌های زبان را هم بار دوم زدم.

در درس ریاضی، هندسه و مقاطع را برای بار دوم کنار گذاشتم.

در آزمون‌های سه‌روز یکبار متوجه شدم که جواب دادن پشت سر هم 50 سوال زیست من را خسته می‌کند به همین خاطر تصمیم گرفتم بار اول حدود 35 تست را جواب بدهم و 15 تست بقیه را برای بار دوم کنار بگذارم.

................................................................

شهاب الدین خاموشی، رتبه‌ی 16 منطقه 2 و 35 کشور تجربی:

با توجه به تجربیات خودم در آزمون‌های کانون و کنکورهای 3 روز یکبار در ماه آخر، تصمیم گرفته بودم یک سری استراتژی را در کنکور اجرا کنم.

در ادبیات سعی می‌کردم سوال‌های آرایه و تکواژ و واژه‌های سخت را برای دور دوم بگذارم.

در عربی نیز با توجه به سطح متن عربی می‌خواستم آن را یا در دور اول یا در دور دوم قرار دهم.

در کل در دروس عمومی حدود 7 تا 8 دقیقه وقت اضافه آوردم.

در بخش اختصاصی‌ها سعی می‌کردم سوالات چندموردی زیست را با توجه به سطح آن‌ها طبقه‌بندی کنم و سوالات سخت را برای دور دوم کنار بگذارم و به این ترتیب حدود 50 الی 60 درصد سوالات چندموردی برای دور دوم می‌ماند.

در شیمی سوالات اسید و باز کمی برایم سخت بود به همین خاطر برای بار دوم می‌ماند.

 در فیزیک هم سوالات برداری بخش الکتریسیته را برای بار دوم می‌گذاشتم.

در دروس اختصاصی هم حدود 25 تا 30 دقیقه وقت اضافی آوردم.

................................................................

استراتژی بازگشت سیدعرفان رضوی رتبه‌ی 26 منطقه 1 تجربی:

در عمومی‌ها و اختصاصی‌ها استراتژی بازگشت من متفاوت بود. در عمومی‌ها سوال تکواژ و واژه و درک مطلب عربی را برای آخر کار می‌گذاشتم، چون سوال‌های عمومی خیلی تحلیلی نیستند و اگر در سوالی بین دو گزینه شک می‌کردم و دلیل منطقی برای رد یک گزینه (بین دو گزینه) پیدا نمی‌کردم بدون تلف کردن وقت آن را برای آخرکار یعنی بعد از درک مطلب عربی می‌گذاشتم.

در اختصاصی‌ها ندانستن مطلب و بلد نبودن سوال تقریبا هیچ‌وقت مشکل من نبوده، فقط در دو حالت باید روش جدیدی به کار می‌بردم تا مشکلم را حل کنم:

 مشکل اول در سوالاتی بود که اشتباه شخصی در حل مساله انجام می‌دادم و مسئله در یک مرحله متوقف می‌شد. در این نوع سوالات بلافاصله سوال را رها می‌کردم تا در وقتی که اضافه می‌آوردم آن را حل کنم.

مشکل دوم در مسئله‌های جدید و ایده‌دار بود به این علت که شاید قبلا شبیه آن را ندیده‌ام و با مسیر حل آشنا نیستم حل مسئله بیش از حد وقت من را بگیرد. این مسائل را دور اول کامل حل نمی‌کردم فقط مرحله اول حل را می‌نوشتم تا بار دوم که به این سوال برمی‌گردم ایده‌ی حل را داشته باشم و خیلی سریع مسئله را حل کنم. در نوشتن ایده‌ی اولیه‌ام برای راه‌حل تمام محاسبات را جزبه جز می‌نوشتم و از ذهنی انجام دادن خودداری می‌کردم چون پایه‌ی من برای ادامه‌ی حل مسئله بود.

تشخیص این دو نوع سوال مشکل را هم سر جلسه انجام می‌دادم و قبل از آزمون، پیش فرضی برای سوالات خاصی نداشتم.

................................................................

مهرنوش لک، رتبه‌ی 98 منطقه 1 تجربی:

استراتژی بازگشت در عمومی‌ها:

سوالات شمارشی ادبیات و سوالات متن عربی (به جز تحلیل صرفی و تشکیل) را برای مرتبه‌های بعد قرار می‌دادم. در عمومی‌ها 15 دقیقه وقت برای بازگشت داشتم.

استراتژی بازگشت در اختصاصی‌ها:

 به جز سوالات شمارشی زیست (که دور اول پاسخ نمی‌دادم) بقیه سوالات را با توجه به شرایط آزمون تصمیم می‌گرفتم. بین دور اول و دوم اختصاصی‌ها، 2 یا 3 سوال زمین می‌زدم تا استراحت کرده باشم.

در کل هم برای اختصاصی‌ها 40 دقیقه زمان اضافی می‌آوردم.

................................................................

علی زارع، رتبه‌ی 12 منطقه 2 و 25 کشوری تجربی، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

من سعی داشتم در همان دور اول به همه‌ی سوال‌ها نگاهی بیندازم ولی در مباحثی مثل هندسه یا سوالات چندموردی، معمولا در دور اول بسیاری از سوالات را نمی‌توانستم جواب بدهم و به همین دلیل آمادگی آن را داشتم که اگر سوالات دشوار بودند راحت‌تر آن را کنار بگذارم.

عادت کرده بودم که سر جلسه‌ سوالات دشوار را تشخیص دهم و بتوانم آن‌ها را کنار بگذارم. در ضمن سوالات ساده‌ای را هم که در بار اول به جواب نمی‌رسیدم، سریع کنار می‌گذاشتم و در دور اول دوباره اقدام به حل آن نمی‌کردم چون معمولا این‌گونه مواقع داریم یک بی‌دقتی می‌کنیم که اگر چند بار پشت سر هم سوال را حل کنیم باز هم آن بی‌دقتی را تکرار می‌کنیم پس بهتر است آن را فعلا کنار بگذاریم و در دور بعدی به سراغ آن برگردیم.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

آرامش در جلسه کنکور؟ چگونه؟ ( قسمت اول - 30 دقیقه)
آرامش در جلسه کنکور؟ چگونه؟ ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
آرامش در جلسه کنکور؟ چگونه؟ ( قسمت سوم - 21 دقیقه)
تجربیات رتبه های برتر در جلسه آزمون ( قسمت اول - 30 دقیقه)
تجربیات رتبه های برتر در جلسه آزمون ( قسمت دوم - 24 دقیقه)