تحلیل آزمون 7 بهمن - پنجم دبستان (تیزهوشان)

.

تحلیل آزمون 7 بهمن -  پنجم دبستان (تیزهوشان)
 

تحليل آزمون 7 بهمن‌ماه در گروه‌ پنجم تيزهوشان

 

دانش‌آموزان باهوش و زرنگ کلاس پنجمي...سلام!

سلام به شما که زرنگ‌تريد، تواناتريد، با انگيزه‌تريد و مي‌خواهيد بيش‌تر درس بخوانيد تا در آزمون ورودي مدارس تيزهوشان قبول شويد؛ خوب مي‌دانيد که آزمون ورودي مدارس تيزهوشان، قرار است سال آينده (يعني سال 91) وقتي که شما کلاس ششم دبستان هستيد، برگزار شود؛ بهتر است که از حالا خودتان را آماده کنيد و خوب درس بخوانيد تا همان‌طور که مي‌خواهيد، در اين آزمون، پذيرفته شويد...

اميدواريم در امتحانات نيم‌سال اوّل، موفّق بوده باشيد و نيم‌سال دوم را با انرژي و توان خيلي زياد، شروع کنيد.

توضيح محتواي آزمون 7 بهمن‌ماه

 

آزمون 7 بهمن‌ماه، يک آزمون جامع از تمام درس‌هايي بود که شما آن‌ها را در نيم‌سال اوّل خوانده بوديد؛ با اين آزمون شما نشان داديد که چه‌قدر درس‌هاي نيم‌سال اوّل را ياد گرفته‌ايد؛ هم‌چنين در اين آزمون، شما يک هفتم از درس‌هاي ابتدايي نيم‌سال دوم را امتحان داديد که به‌اين ترتيب، علاوه بر مرور درس‌هاي نيم‌سال اوّل، آموختن درس‌هاي نيم‌سال دوم را هم شروع کرديد.

پس آن‌چه شما در اين آزمون امتحان داديد:

 درس‌هاي نيم‌سال اوّل و  درس‌هاي نيم‌سال دوم که رويهم، معادل 393 صفحه از کتاب‌هاي درسي کلاس پنجم دبستان بود.

نتيجه‌ي آزمون 7 بهمن‌ماه

پنجم دبستان (تيزهوشان)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي و هوش

%40

%32

علوم

%50

%45

بخوانيم و بنويسيم

%60

%49

هديه‌هاي آسمان

%60

%65

 

درس رياضي و هوش- يک ذرّه!‌ سخت بود...

سؤال‌هاي اين آزمون در درس رياضي، براي برخي از شما دانش‌آموزان، شايد يک ذرّه سخت‌تر از آن چيزي بود که ما پيش‌‌بيني کرده بوديم؛ ما فکر مي‌کرديم که ميانگين درصدهاي شما در اين درس، 40% باشد، ولي ميانگين درصدهاي شما، 36% شد. البته اين طبيعي است که در آزمون‌هاي دوره‌اي، چون حجم درس‌ها زياد مي‌شود، بعضي از شما نتوانيد همه‌ي درس‌ها را دوره کنيد و در نتيجه، درصدهايتان کمي پايين شود. دوستان خوبم! مباحث پاياني نيم‌سال اوّل که در اين آزمون آن‌ها را خوانديد، مباحث بسيار مهمّي هستند؛ پس يک‌بار ديگر، درس‌هاي «کسر اعشاري و اعداد اعشاري» را بخوانيد و دوره کنيد؛ مي‌توانيد براي تمرين بيش‌تر در اين درس‌ها، تمرين‌هاي صفحه‌هاي 40 تا 43 کتاب «دوسالانه‌ي رياضي پنجم دبستان» را حل کنيد.

يک توضيح مهم:

اختلاف بين درصدهاي شما و پيش‌بيني کانون، اگر تا 6 عدد، کم‌تر يا بيش‌تر باشد، اشکالي ندارد؛ پس يادمان باشد که اختلاف بين درصدهاي شما و درصدهاي پيش‌بيني کانون، بايد کم‌تر از عدد 6 باشد؛ در اين‌صورت مي‌گوييم که درصدهاي شما، مشابه درصدهاي پيش‌بيني شده‌ي کانون است...

 

درس علوم- متعادل بود...

مباحث درس علوم در اين آزمون شامل فصل‌هاي اوّل، دوم و سوم کتاب در نيم‌سال اوّل بود و شما اين مباحث را خوب خوانده و دوره کرده بوديد؛ به هر حال سؤال‌هاي درس‌ علوم براي شما متعادل بوده است و درصدهاي شما در درس علوم، مشابه آن درصدهايي است که ما برايتان پيش‌بيني کرده بوديم. درس‌هاي پاياني نيم‌سال اوّل در اين درس علوم، شامل فصل 5 (تاريخچه‌ي زمين) است که پيشنهاد مي‌کنيم تمرين‌هاي اين درس را از کتاب «دوسالانه‌ي علوم پنجم دبستان» صفحه‌هاي 28 تا 31 را حل کنيد.

 

درس بخوانيم و بنويسيم- يک کمي سخت بود!

سؤال‌هاي درس بخوانيم و بنويسيم در اين آزمون، معلوم است که يک کمي سخت بود؛ البته در اين آزمون تمام 12درس نيم‌سال اوّل از شما پرسيده شده بود که حجم زيادي هم داشت؛ براي دوره‌ي همه‌ي اين درس‌ها، بايد وقت بيش‌تري را صرف درس‌ خواندن کنيد و تمرين‌هاي زيادي حل کنيد. براي مرور و دوره‌ي دوباره‌ي درس‌هاي نيم‌سال اوّل، تمرين‌هاي صفحه‌هاي 28 تا 30 کتاب «دوسالانه‌ي بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان» را حل کنيد.

 

درس‌ هديه‌هاي آسمان - متعادل بود...

سؤال‌هاي درس‌ هديه‌هاي آسمان آسان بود و متعادل؛ يعني مشابه درصد‌هايي که ما براي شما پيش‌بيني کرده بوديم؛ از آن‌جا که درصدهاي شما نشان مي‌دهند که اين درس را خوب ياد گرفته‌ايد و سؤال‌هايشان آسان بوده‌اند، دوست داريم که در اين درس، نمره‌ي خوبي را در مدرسه گرفته باشيد؛ لطفاً نمره‌ي خود در اين درس را به پشتيبانتان بگوييد؛ ما منتظريم...

 

2 توضيح مهم راجع به آزمون 21 بهمن‌ماه

1) آزمون 21 بهمن‌ماه، هم يک آزمون دوره‌اي و هم يک آزمون پيشرفت درسي است؛ در اين آزمون قرار است که سه‌هفتم درس‌هاي نيم‌سال دوم، يعني مباحث کاملاً جديد، به‌علاوه‌ي تمام درس‌هاي نيم‌سال اوّل از شما پرسيده شود.

2) دانش‌آموزان عزيز، مقدار درس‌ها در اين آزمون زياد است؛ براي اين‌که بتوانيد سؤال‌هاي اين آزمون را خوب حل کنيد، بايد برنامه‌ريزي کنيد تا در فاصله‌ي دو هفته، هر روز مقداري از درس‌ها را بخوانيد و از آن‌ها تمرين حل کنيد تا درس‌هاي اين آزمون، روي‌هم جمع نشوند؛ براي اين کار بهتر است هر کدام از درس‌هاي نيم‌سال دوم را که در مدرسه ياد گرفتيد، همان روز در خانه بخوانيد و از آن، تمرين حل کنيد...

پس شعار آزمون 21 بهمن‌ماه:

به خودم قول مي‌دهم، درس هر روز را همان روز بخوانم.

 

کلاس پنجمي‌هاي تيزهوش!!!

يک سؤال مهم: چرا آزمون‌هاي شما، هر دو هفته يک‌بار برگزار مي‌شود؟


پاسخ: آزمون‌هاي شما هر دو هفته يک‌بار برگزار مي‌شود:

1) چون اين‌طوري، فاصله‌ي بين آزمون‌ها کم مي‌شود؛ براي همين درس‌ها قسمت قسمت مي‌شوند و در هر آزمون، فقط قسمت کوچکي از درس‌ها پرسيده مي‌شوند؛ بنابراين، درس خواندن، وقتِ کم‌تري مي‌گيرد.

2) چون اين‌طوري تعداد آزمون‌ها بيش‌تر مي‌شود؛ براي همين هر کدام از درس‌ها را بارها و بارها، در آزمون‌هاي مختلف دوره مي‌کنيم.

3) چون اين‌طوري تعداد آزمون‌ها بيش‌تر مي‌شوند؛ براي همين درس‌ها را فراموش نمي‌کنيم.

4) چون اين‌طوري مي‌توانيم براي هر امتحاني آماده شويم؛ پس وقتي دو هفته يک‌بار آزمون مي‌دهيم، براي همه‌ي امتحان‌ها، حتّي امتحان‌هاي ساده و کلاسي هم آماده مي‌شويم.

5) چون اين‌طوري، هر دو هفته يک‌بار کارنامه‌ي آزمون مي‌گيريم؛ براي همين نقاط ضعف و قوّت خودمان را زود مي‌شناسيم؛ هر دو هفته يک‌بار مي‌فهميم که کدام درس‌ها را خوب ياد گرفته‌ايم و براي کدام درس‌ها، لازم است وقت بيش‌تري بگذاريم.

6) چون اين‌طوري، پشتيبان زودِ زود با ما تماس مي‌گيرد؛ براي همين حرف‌ها و توصيه‌هايش را فراموش نمي‌کنيم و بهتر مي‌توانيم آن‌ها را اجرا کنيم.

 

دوستان خوبم؛ سؤال و پاسخ مهمّ بالا را دوباره بخوانيد تا خوب ياد بگيريد و بتوانيد به همه‌ي دوستان خود که در آزمون شرکت نمي‌کنند، ياد بدهيد شرکت کردن در آزمون‌هاي برنامه‌اي، آن‌هم هر دو هفته يک‌بار، چه فايده‌هاي بزرگ و با ارزشي دارد...

سال قمري نو شد...

سال ميلادي نو شد...

به‌زودي هم سال شمسي نو مي‌شود...

آيا در سال 90، از خودت راضي بودي؟

اگر جوابت «نه» است، يادت باشد که هنوز، 53 روز ديگر باقي‌مانده است...

خدايا قول مي‌دهيم که در اين روزهاي باقي مانده، کاري کنيم تا پدر و مادر و معلّممان، از ما راضي باشند...

آمين.

منبع :