پاسخ تشریحی و تحلیلی زیست‌شناسی آزمون 14 اردیبهشت

این پاسخ نسبت به پاسخ داخل دفترچه تحلیلی‌تر است. توجه کنید کلید این پاسخ بر اساس دفترچه اصلی است.

پاسخ تشریحی و تحلیلی زیست‌شناسی آزمون 14 اردیبهشت

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

پاسخ تشریحی و تحلیلی زیست شناسی ضمیمه شده است

این پاسخ نسبت به پاسخ داخل دفترچه تحلیلی تر است.

توجه کنید کلید این پاسخ بر اساس دفترچه اصلی است.

کسانی که دفترچه B,C,D دارند از کانال تجربی یا سایت کانون ، کلیدها را دریافت کنند.