تحلیل آزمون 23 دی - چهارم و پنجم دبستان

.

تحلیل آزمون 23 دی -  چهارم و پنجم دبستان

تحليل آزمون 23 دي‌ماه در گروه‌هاي چهارم و پنجم دبستان

 

دانش‌آموزان عزيز کلاس چهارم و کلاس پنجم؛ سلام...

اميدواريم در امتحانات نيم‌سال اوّل، موفّق باشيد و با خوشحالي، نيم‌سال دوم را شروع کنيد.

 

توضيح محتواي آزمون 23 دي‌ماه

 

آزمون 23 دي‌ماه، يک آزمون جامع از تمام درس‌هايي بود که شما آن‌ها را در نيم‌سال اوّل خوانده بوديد؛ با اين آزمون شما نشان داديد که چقدر براي امتحانات نيم‌سال اوّل آماده هستيد؛ اين آزمون به شما نشان داد که کدام‌يک از درس‌هاي نيم‌سال اوّل را خوب ياد گرفته‌ايد؛ هم‌چنين نشان داد که کدام‌يک از درس‌ها را بايد دوباره بخوانيد و دوره کنيد.

دوستان عزيز؛ کارنامه‌ي اين آ‍مون خيلي مهم است؛ حتماً به نمره‌ها و درصدهاي درس‌هاي مختلف خود در اين آزمون، دقّت کنيد تا بدانيد کدام درس‌ها را بايد بيش‌تر بخوانيد.

همان‌طور که گفته شد، آزمون 23 دي‌ماه، يک آزمون دوره بود که در آن، تمام درس‌هاي نيم‌سال اوّل را خوانديد و دوره کرديد. يعني:

تمام درس‌هاي نيم‌سال اوّل در کلاس چهارم که معادل 396 صفحه از کتاب‌هاي درسي چهارم دبستان بود و تمام درس‌هاي نيم‌سال اوّل در کلاس پنجم که معادل 392 صفحه از کتاب‌هاي درسي پنجم دبستان بود.

 

اميدواريم با شرکت در اين آزمون، اشکالات درس‌اتان را شناخته باشيد و دانسته باشيد که کدام درس‌ها را بايد بيش‌تر بخوانيد و بهتر دوره کنيد تا با آمادگي بيش‌تر، در امتحانات نيم‌سال اوّل حاضر شويد.

نتيجه‌ي آزمون 23 دي‌ماه

 

پنجم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%60

%47

علوم

%60

%53

بخوانيم و بنويسيم

%70

%61

تاريخ

%70

%69

مدني

%70

%65

جغرافيا

%70

%63

هديه‌هاي آسمان

%70

%71

 

درس رياضي- کمي! سخت بود...

سؤال‌هاي اين آزمون در درس رياضي، براي برخي از شما دانش‌آموزان، کمي سخت‌تر از آن چيزي بود که ما پيش‌‌بيني کرده بوديم؛ ما فکر مي‌کرديم که ميانگين درصدهاي شما در اين درس، 60% باشد، ولي ميانگين درصدهاي شما، 47% شد. البته اين طبيعي است که در آزمون‌هاي دوره‌اي، چون حجم درس‌ها زياد مي‌شود، بعضي از شما نتوانيد همه‌ي درس‌ها را دوره کنيد و در نتيجه، درصدهايتان پايين شود. دوستان خوبم! مباحث پاياني نيم‌سال اوّل که در اين آزمون آن‌ها را خوانديد، مباحث بسيار مهمّي هستند؛ پس يک‌بار ديگر تا قبل از امتحان رياضي مدرسه، درس‌هاي «کسر اعشاري و اعداد اعشاري» را بخوانيد و دوره کنيد؛ مي‌توانيد براي تمرين بيش‌تر در اين درس‌ها، تمرين‌هاي صفحه‌هاي 40 تا 43 کتاب «دوسالانه‌ي رياضي پنجم دبستان» را حل کنيد.

يک توضيح مهم:

اختلاف بين درصدهاي شما و پيش‌بيني کانون، اگر تا 6 عدد، کم‌تر يا بيش‌تر باشد، اشکالي ندارد؛ پس يادمان باشد که اختلاف بين درصدهاي شما و درصدهاي پيش‌بيني کانون، بايد کم‌تر از عدد 6 باشد؛ در اين‌صورت مي‌گوييم که درصدهاي شما، مشابه درصدهاي پيش‌بيني شده‌ي کانون است...

 

درس علوم- متعادل بود...

مباحث درس علوم در اين آزمون شامل فصل‌هاي اوّل، دوم و سوم کتاب بود و شما اين مباحث را خوب خوانده و دوره کرده بوديد؛ به هر حال سؤال‌هاي درس‌ علوم براي شما متعادل بوده است و درصدهاي شما در درس علوم، مشابه آن درصدهايي است که ما برايتان پيش‌بيني کرده بوديم. درس‌هاي پاياني نيم‌سال اوّل در اين درس علوم، شامل فصل 5 (تاريخچه‌ي زمين) است که پيشنهاد مي‌کنيم تمرين‌هاي اين درس را از کتاب «دوسالانه‌ي علوم پنجم دبستان» صفحه‌هاي 28 تا 31 را حل کنيد.

 

درس بخوانيم و بنويسيم- يک کمي سخت بود!

سؤال‌هاي درس بخوانيم و بنويسيم در اين آزمون، معلوم است که يک کمي سخت بود؛ البته در اين آزمون 12 درس کتاب پرسيده شده بود که حجم زيادي هم داشت؛ براي دوره‌ي همه‌ي اين درس‌ها، بايد وقت بيش‌تري را صرف درس‌ خواندن کنيد و تمرين‌هاي زيادي حل کنيد. براي مرور و دوره‌ي دوباره‌ي مدرس‌هاي پاياني کتاب و آمادگي جهت امتحان بخوانيم و بنويسيم مدرسه، تمرين‌هاي صفحه‌هاي 28 تا 30 کتاب «دوسالانه‌ي بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان» را حل کنيد.

 

درس‌هاي تاريخ، مدني، جغرافيا و هديه‌هاي آسمان - هر چهار تا متعادل بودند...

سؤال‌هاي درس‌هاي تاريخ، جغرافيا، مدني و هديه‌هاي آسمان آسان بودند و هر چهار درس، متعادل؛ يعني مشابه درصد‌هايي که ما براي شما پيش‌بيني کرده بوديم؛ از آن‌جا که درصدهاي شما نشان مي‌دهند که اين درس‌ها را خوب ياد گرفته‌ايد و سؤال‌هايشان آسان بوده‌اند، ما منتظريم که در امتحانات اين درس‌ها، نمره‌ي خوبي را در مدرسه بگيريد؛ هر وقت در اين درس‌ها نمره‌ي خوب گرفتيد، به پشتيبانتان خبر بدهيد؛ ما منتظريم...

 

2 توضيح مهم راجع به آزمون 21 بهمن‌ماه

1) آزمون 21 بهمن‌ماه، يک آزمون پيشرفت درسي است؛ در اين آزمون قرار است که يک هفتم درس‌هاي ابتدايي نيم‌سال دوم، يعني مباحث کاملاً جديد از شما پرسيده شود.

2) دانش‌آموزان عزيز، درس‌ خواندن براي اين آزمون، خيلي مهم است؛ چون اگر بتوانيم از ابتداي نيم‌سال دوم، درس‌هايمان را خوب بخوانيم و ياد بگيريم، در پايان سال مشکل نخواهيم داشت؛ اگر از امتحانات نيم‌سال اوّل خسته شديد، عيبي ندارد؛ دو سه روز درس نخوانيد و استراحت کنيد؛ امّا بعد از آن بلافاصله خواندن درس‌هاي نيم‌سال دوم را آغاز کنيد. پس يک شعار مهم براي آزمون 21 بهمن‌ماه:

 

از همين حالا، درس خواندن را شروع مي‌کنم و خواندن درس‌ها را براي بعد، نمي‌گذارم.

 

کلاس پنجمي‌ها!!!

مهم‌ترين تمرين‌هاي شما براي آزمون‌ 21 بهمن‌ماه، کدام تمرين‌ها هستند؟

 

براي اين‌که در آزمون 21 بهمن‌ماه، موفّق‌تر باشيد، بهتر است بعد از خواندن کتاب درسي، تمرين‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را حل کنيد؛ ما مهم‌ترين سؤال‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را براي شما انتخاب کرده‌ايم...

 

لطفاً کتاب‌هاي دوسالانه را با توجّه به کُد اين کتاب‌ها که در جدول پايين نوشته شده است، تهيّه کنيد و با توجّه به صفحه‌هاي مشخّص شده، تمرين‌هاي زير را براي حل کنيد؛ اين تمرين‌ها، مشق شب شما براي دو هفته هستند؛ يعني در هر روز، يک تمرين حل کنيد؛ به‌اين ترتيب مطمئن باشيد که در آزمون ، 21 بهمن‌ماه نتيجه‌ي بهتري خواهيد گرفت. موفّق باشيد...

 

تاريخ آزمون

درس:  رياضي

درس:  علوم

درس:  بخوانيم و بنويسيم

دوسالانه

کد:  5816

دوسالانه

کد:  5817

دوسالانه

کد:  7133

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

21 بهمن‌ماه

 

 

107

40

 

 

109

32

 

 

124

30

 

 

108

40

 

 

112

34

 

 

125

30

 

 

109

40

 

 

113

35

 

 

126

30

 

 

113

42

 

 

114

34

 

 

127

30

 

 

115

42

 

 

118

34

 

 

128

30

 

 

117

42

 

 

121

34

 

 

131

31

 

 

121

44

 

 

122

34

 

 

132

31

 

 

125

45

 

 

125

37

 

 

133

31

 

 

126

45

 

 

126

37

 

 

135

31

 

 

 

 

 

 

127

36

 

 

136

31

 

 

107

40

 

 

109

32

 

 

124

30

 

دوستان خوبم؛

جدول بالا به شما نشان مي‌دهد که براي هر آزمون، کدام تمرين‌ها را از کدام کتاب‌ها بايد حل کنيد تا درس‌ها را بهتر ياد بگيريد و دوره کنيد.

 

پيشنهاد مهم:

خانه‌هاي جدول را مطابق الگوي زير رنگ‌آميزي کنيد:

الف) خانه‌هاي تمرين‌هايي را که درست حل کرديد، آبي رنگ کنيد.

ب) خانه‌هاي تمرين‌هايي را که نتوانستيد درست حل کنيد، سبز رنگ کنيد.

ج) خانه‌هاي تمرين‌هايي راکه حل نکرديد و بعداً آن‌ها را حل خواهيد کرد، زرد رنگ کنيد.

د) خانه‌هاي تمرين‌هايي را که حل نکرد‌ايد، قرمز رنگ کنيد.

 

نتيجه‌ي آزمون 21 بهمن‌ماه

 

چهارم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%60

%56

علوم

%60

%67

بخوانيم و بنويسيم

%70

%62

تاريخ و مدني

%70

%75

جغرافيا و هديه‌هاي آسمان

%70

%78

 

دوستان خوبم! مي‌بينيد که اکثر درصد‌هاي شما در اين آزمون، مشابه درصدهايي است که ما در کانون پيش‌بيني کرده بوديم؛ پس هم آفرين به ما و هم آفرين به شما دوستان...

 

کلاس چهارمي‌ها!!!

مهم‌ترين تمرين‌هاي شما براي دوره‌ي درس‌هاي آزمون 21 بهمن‌ماه، کدام تمرين‌ها هستند؟

 

براي اين‌که در آزمون 21 بهمن‌ماه، موفّق‌تر باشيد، بهتر است بعد از خواندن کتاب درسي، تمرين‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را حل کنيد؛ ما مهم‌ترين سؤال‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را براي شما انتخاب کرده‌ايم...

 

لطفاً کتاب‌هاي دوسالانه را با توجّه به کُد اين کتاب‌ها که در جدول پايين نوشته شده است، تهيّه کنيد و با توجّه به صفحه‌هاي مشخّص شده، تمرين‌هاي زير را براي حل کنيد؛ اين تمرين‌ها، مشق شب شما براي دو هفته هستند؛ يعني در هر روز، يک تمرين حل کنيد؛ به‌اين ترتيب مطمئن باشيد که در آزمون ، 21 بهمن‌ماه نتيجه‌ي بهتري خواهيد گرفت. موفّق باشيد...


 

تاريخ آزمون

درس:  رياضي

درس:  علوم

درس:  بخوانيم و بنويسيم

دوسالانه

کد:  5833

دوسالانه

کد:  5834

دوسالانه

کد:  7134

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

21 بهمن‌ماه

 

 

69

69

 

 

120

42

 

 

72

33

 

 

167

68

 

 

123

43

 

 

73

33

 

 

168

69

 

 

125

44

 

 

75

33

 

 

170

68

 

 

128

44

 

 

77

33

 

 

173

70

 

 

134

47

 

 

79

33

 

 

175

70

 

 

135

57

 

 

81

35

 

 

176

71

 

 

137

57

 

 

83

35

 

 

178

72

 

 

139

57

 

 

87

35

 

 

179

72

 

 

140

56

 

 

86

35

 

 

180

73

 

 

144

58

 

 

76

33

 

 

69

69

 

 

120

42

 

 

72

33

 

 

167

68

 

 

123

43

 

 

73

33

 

رنگ‌آميزي خانه‌هاي جدول را فراموش نکنيد؛ قانون رنگ‌آميزي خانه‌هاي جدول، مثل قانون رنگ‌آميزي خانه‌هاي جدول کلاس پنجمي‌هاست...

 

 

 

راستي، هيچ دقّت کرده‌اي امروز چندمين روز سال 90 است؟

امروز 25 دي‌ماه است؛ يعني 301 روز از سال گذشته و فقط 64 روز مانده...

مي‌گويم که سال 90، خيلي زود گذشت... نظر شما چيست؟

زود گذشتن سال مهم نيست؛ خدا کند که به همه‌ي شما، خوش گذشته باشد...

 

منبع :