تحلیل آزمون 18 آذر در گروه‌های چهارم و پنجم دبستان

.

تحلیل آزمون 18 آذر در گروه‌های چهارم و پنجم دبستان

تحليل آزمون 18 آذرماه در گروه‌هاي چهارم و پنجم دبستان

 

دانش‌آموزان عزيز کلاس چهارم و کلاس پنجم؛ سلام...

آفرين به شما دوستانِ درس‌خوان و سخت‌کوش؛ کم‌کم خودتان را براي امتحانات مستمر اوّل آماده کنيد...

 

توضيح محتواي آزمون 18 آذرماه

 

آزمون 18 آذرماه، دومين آزمون جمع‌بندي از درس‌هاي خوانده شده‌ي نيم‌سال اوّل بود؛ شما با شرکت در اين آزمون، آموخته‌هاي خود را جمع‌بندي کرديد و براي امتحانات پايان ترم، آماده‌تر شديد.

همين‌طور در اين آزمون با دريافت کارنامه‌ي مبحثي، درس‌هايي را که بايد بيش‌تر آن‌ها را بخوانيد، تشخيص داديد.

همان‌طور که گفته شد، آزمون 18 آذر‌ماه، يک آزمون دوره بود که در آن، آن قسمت از درس‌هاي نيم‌سال اوّل را که خوانده کرده بوديد، دوباره دوره کرديد؛ يعني:

سه هفتم درس‌هاي نيم‌سال اوّل در کلاس چهارم که معادل 222 صفحه از کتاب‌هاي درسي چهارم دبستان بود و  پنج هفتم درس‌هاي نيم‌سال اوّل در کلاس پنجم که معادل 286 صفحه از کتاب‌هاي درسي پنجم دبستان بود.

 

اميدواريم با شرکت در اين آزمون، اشکالات درس‌اتان را شناخته باشيد و دانسته باشيد که کدام درس‌ها را بايد بيش‌تر بخوانيد و بهتر دوره کنيد تا با آمادگي بيش‌تر، در امتحانات مستمر و نيم‌سال اوّل حاضر شويد.

نتيجه‌ي آزمون 18 آذرماه

 

پنجم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%60

%51

علوم

%60

%64

بخوانيم و بنويسيم

%70

%54

تاريخ

%70

%74

مدني

%70

%70

جغرافيا

%70

%45

هديه‌هاي آسمان

%70

%65

 

درس رياضي- يک کمي! سخت بود...

سؤال‌هاي اين آزمون در درس رياضي، براي برخي از شما دانش‌آموزان، کمي سخت‌تر از آن چيزي بود که ما پيش‌‌بيني کرده بوديم؛ ما فکر مي‌کرديم که ميانگين درصدهاي شما در اين درس، 60% باشد، ولي ميانگين درصدهاي شما، 51% شد. البته اين طبيعي است که در آزمون‌هاي دوره‌اي، چون حجم درس‌ها زياد مي‌شود، بعضي از شما نتوانيد همه‌ي درس‌ها را دوره کنيد و در نتيجه، درصدهايتان پايين شود. در اين آزمون مباحث «ساعت: معرّفي ثانيه، خواندن ساعت، اعداد مرکّب: جمع، اعداد مرکّب: مقايسه و تفريق و تخمين» براي اوّلين بار از شما پرسيده شد که به‌ويژه مباحث ساعت و اعداد مرکّب براي شما، درس مهمّي مي‌باشد؛ پيشنهاد مي‌کنيم براي اين‌که اين درس را بهتر ياد بگيريد و براي دوره و تمرين مجدّد آن‌ها، تمرين‌هاي شماره‌ي 1 تا 29 صفحه‌هاي 55 تا 59 کتاب کار رياضي کانون، به نام کتاب «رياضي‌دان کوچک پنجم دبستان» را حل کنيد.

يک توضيح مهم:

اختلاف بين درصدهاي شما و پيش‌بيني کانون، اگر تا 6 عدد، کم‌تر يا بيش‌تر باشد، اشکالي ندارد؛ پس يادمان باشد که اختلاف بين درصدهاي شما و درصدهاي پيش‌بيني کانون، بايد کم‌تر از عدد 6 باشد؛ در اين‌صورت مي‌گوييم که درصدهاي شما، مشابه درصدهاي پيش‌بيني شده‌ي کانون است...

 

درس علوم- متعادل بود...

مباحث درس علوم در اين آزمون شامل فصل‌هاي اوّل، دوم و سوم کتاب بود و شما اين مباحث را خوب خوانده و دوره کرده بوديد؛ به هر حال سؤال‌هاي درس‌ علوم براي شما متعادل بوده است و درصدهاي شما در درس علوم، مشابه آن درصدهايي است که ما برايتان پيش‌بيني کرده بوديم. براي حلّ تست‌هاي اين مباحث که خوب ياد گرفته‌ايد، تست‌هاي صفحه‌هاي 9 تا 29 کتاب کار علوم کانون، به نام کتاب «دانشمند کوچک پنجم دبستان» را حل کنيد.

 

درس بخوانيم و بنويسيم- خيلي سخت بود...

سؤال‌هاي درس بخوانيم و بنويسيم در اين آزمون، معلوم است که خيلي سخت بود؛ البته در اين آزمون 8 درس کتاب پرسيده شده بود که حجم زيادي هم داشت؛ براي دوره‌ي همه‌ي اين درس‌ها، بايد وقت بيش‌تري را صرف درس‌ خواندن کنيد و تمرين‌هاي زيادي حل کنيد. يعني بايد انقدر در اين درس‌ها تمرين حل کنيد تا درس بخوانيم و بنويسيم را هم به‌اندازه‌ي درس علوم، خوب ياد بگيريد. براي دوره‌ي دوباره‌ي مباحث آزمون 18 آذرماه و آمادگي جهت آزمون 2 دي‌ماه، در فاصله‌ي دو هفته‌اي که تا آزمون

2 دي‌ماه داريد، تمرين‌هاي زير را حل کنيد:

کتاب کار املا و انشاي کانون (نويسنده‌ي کوچک پنجم دبستان): تمرين‌هاي صفحه‌هاي 7 تا 35

کتاب دوسالانه‌ي بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان: تمرين‌هاي صفحه‌هاي 8 تا 27

 

درس‌هاي تاريخ، مدني و هديه‌هاي آسمان - هر سه متعادل بود...

سؤال‌هاي درس‌هاي تاريخ، مدني و هديه‌هاي آسمان آسان بودند و هر سه درس، متعادل؛ يعني مشابه درصد‌هايي که ما براي شما پيش‌بيني کرده بوديم؛

 

2 توضيح مهم راجع به آزمون 2 دي‌ماه

1) آزمون 2 دي‌ماه، يک آزمون پيشرفت درسي است؛ در اين آزمون قرار است که سه هفتم درس‌هاي مياني نيم‌سال اوّل، يعني مباحث جديد به‌همراه دوره‌ي مباحث جديدي که در آزمون 18 آذرماه، آن‌ها را امتحان داده‌ايد، از شما پرسيده شود.

2) دانش‌آموزان عزيز، درس‌هاي اين آزمون، از اهميّت ويژه‌اي برخوردار است؛ در اين آزمون مباحث مياني کتاب از شما پرسيده مي‌شود که مانند درس‌هاي ابتداي کتاب، در آزمون‌هاي ابتدايي سال، دائماً تکرار نشده‌اند؛ براي همين اگر در اين آزمون، خوب درس نخوانيد، فرصت جبران نخواهيد داشت؛ پس پيش به سود درس‌خواندن خوب براي آزمون 2 دي‌ماه...

 

کلاس پنجمي‌ها!!!

مهم‌ترين تمرين‌هاي شما براي دوره‌ي درس‌هاي آزمون 2 دي‌ماه، کدام تمرين‌ها هستند؟

 

براي اين‌که در آزمون 2 دي‌ماه، موفّق‌تر باشيد، بهتر است بعد از خواندن کتاب درسي، تمرين‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را حل کنيد؛ ما مهم‌ترين سؤال‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را براي شما انتخاب کرده‌ايم...

 

لطفاً کتاب‌هاي دوسالانه را با توجّه به کُد اين کتاب‌ها که در جدول پايين نوشته شده است، تهيّه کنيد و با توجّه به صفحه‌هاي مشخّص شده، تمرين‌هاي زير را براي حل کنيد؛ اين تمرين‌ها، مشق شب شما براي دو هفته هستند؛ يعني در هر روز، يک تمرين حل کنيد؛ به‌اين ترتيب مطمئن باشيد که در آزمون 2 دي‌ماه، نتيجه‌ي بهتري خواهيد گرفت. موفّق باشيد...

 

تاريخ آزمون

درس:  رياضي

درس:  علوم

درس:  بخوانيم و بنويسيم

دوسالانه

کد:  5816

دوسالانه

کد:  5817

دوسالانه

کد:  7133

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

2 دي

52

25

83

32

59

22

69

24

64

17

99

24

59

26

92

34

64

22

70

24

76

20

101

24

70

28

98

37

65

23

73

24

81

21

102

25

72

29

99

36

67

22

78

27

90

22

110

26

74

30

104

38

68

23

87

26

93

22

112

26

52

25

83

32

59

22

69

24

64

17

99

24

 

دوستان خوبم؛

جدول بالا به شما نشان مي‌دهد که براي هر آزمون، کدام تمرين‌ها را از کدام کتاب‌ها بايد حل کنيد تا درس‌ها را بهتر ياد بگيريد و دوره کنيد.

 

پيشنهاد مهم:

خانه‌هاي جدول را مطابق الگوي زير رنگ‌آميزي کنيد:

الف) خانه‌هاي تمرين‌هايي را که درست حل کرديد، آبي رنگ کنيد.

ب) خانه‌هاي تمرين‌هايي را که نتوانستيد درست حل کنيد، سبز رنگ کنيد.

ج) خانه‌هاي تمرين‌هايي راکه حل نکرديد و بعداً آن‌ها را حل خواهيد کرد، زرد رنگ کنيد.

د) خانه‌هاي تمرين‌هايي را که حل نکرد‌ايد، قرمز رنگ کنيد.

 

نتيجه‌ي آزمون 18 آذرماه

 

چهارم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%60

%54

علوم

%60

%69

بخوانيم و بنويسيم

%70

%61

تاريخ

%70

%75

مدني

%70

%86

جغرافيا

%70

%74

هديه‌هاي آسمان

%70

%72

 

دوستان خوبم! مي‌بينيد که اکثر درصد‌هاي شما در اين آزمون، مشابه درصدهايي است که ما در کانون پيش‌بيني کرده بوديم؛ پس هم آفرين به ما و هم آفرين به شما دوستان...

 

کلاس چهارمي‌ها!!!

مهم‌ترين تمرين‌هاي شما براي دوره‌ي درس‌هاي آزمون 2 دي‌ماه، کدام تمرين‌ها هستند؟

 

براي اين‌که در آزمون 2 دي‌ماه، موفّق‌تر باشيد، بهتر است بعد از خواندن کتاب درسي، تمرين‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را حل کنيد؛ ما مهم‌ترين سؤال‌هاي کتاب‌هاي دوسالانه را براي شما انتخاب کرده‌ايم...

 

لطفاً کتاب‌هاي دوسالانه را با توجّه به کُد اين کتاب‌ها که در جدول پايين نوشته شده است، تهيّه کنيد و با توجّه به صفحه‌هاي مشخّص شده، تمرين‌هاي زير را براي حل کنيد؛ اين تمرين‌ها، مشق شب شما براي دو هفته هستند؛ يعني در هر روز، يک تمرين حل کنيد؛ به‌اين ترتيب مطمئن باشيد که در آزمون 2 دي‌ماه، نتيجه‌ي بهتري خواهيد گرفت. موفّق باشيد...

 

تاريخ آزمون

درس:  رياضي

درس:  علوم

درس:  بخوانيم و بنويسيم

دوسالانه

کد:  5833

دوسالانه

کد:  5834

دوسالانه

کد:  7134

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

مبحث دوره

مبحث جديد

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

شماره

سؤال

شماره

صفحه

2 دي‌

89

39

108

47

40

20

62

26

32

21

46

25

92

41

115

48

42

21

70

28

33

21

50

25

95

41

119

50

44

20

71

29

36

23

53

27

99

43

127

52

49

22

80

31

38

23

52

27

91

39

 

 

50

23

 

 

39

23

 

 

107

45

 

 

56

25

 

 

43

23

 

 

 

رنگ‌آميزي خانه‌هاي جدول را فراموش نکنيد؛ قانون رنگ‌آميزي خانه‌هاي جدول، مثل قانون رنگ‌آميزي خانه‌هاي جدول کلاس پنجمي‌هاست...

هوا بدجوري سرد شده،

به اين جور سرما مي‌گويند: سرما خشکه! يعني سرمايي که در اثر نباريدن برف و باران، شديدتر مي‌شود،

خيلي مواظب خودتان باشيد و حتماً لباس گرم بپوشيد،

دوستان عزيز، در ماه محرّم، ما را هم دعا کنيد...

 

منبع :