تولید رادیوایزوتوپ مس 64 با تلفیق فناوری نانو و هسته ای

محقق واحد علوم و تحقیقات در یک طرح مطالعاتی توانست برای اولین بار در کشور با استفاده از دو فناوری نانو و هسته ای رادیوایزوتوپ مس 64 تولید کند.

تولید رادیوایزوتوپ مس 64 با تلفیق فناوری نانو و هسته ای

محقق واحد علوم و تحقیقات در یک طرح مطالعاتی توانست برای اولین بار در کشور با استفاده از دو فناوری نانو و هسته ای رادیوایزوتوپ مس 64 تولید کند.

زهرا کریمی در مورد طرح انجام شده توضیح داد: در این طرح پژوهشی با عنوان «بررسی تولید رادیوایزوتوپ مس 64 با استفاده از نانو ذرات مس و روی» با تلفیق دو فناوری هسته ای و نانو در راکتور تحقیقاتی تهران این رادیوایزوتوپ را برای اولین بار در کشور تولید کردیم.
پزشکی هسته ای شاخه ای از علم پزشکی است که در آن از مواد رادیوایزوتوپ ها برای تشخیص و درمان سرطان استفاده می شود.
وی افزود: رادیوایزوتوپ مس 64 از مهمترین رادیوایزوتوپ‌ های مس است که با گسیل پرتوهای گاما و بتا و با نیمه عمر 12.7 ساعت (کاهش میزان اکتیویته این رادیوایزوتوپ) در مطالعات متابولیسم تومور و بسیاری انواع سرطان ها به کار گرفته می شود.
کریمی با بیان این که نتایج رضایت بخشی در محاسبات تئوری، شبیه‌سازی و اندازه‌گیری‌های عملی پرتوها از این طرح حاصل شده است، ادامه داد: استفاده همزمان از فناوری هسته‌ای و نانو از جمله ویژگی‌های مهم این طرح است که در تولید رادیوایزوتوپ مس 64 انجام شده است و می‌توان چشم انداز روشنی در پرتودرمانی و پزشکی هسته‌ای با کمک رادیوایزوتوپ متصور شد.
به گفته این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای گرایش پرتوپزشکی، دستاوردهای حاصل از این طرح در دومین کنفرانس بین‌المللی نانوپزشکی و نانوایمنی دانشگاه تهران آذر 96 به صورت مقاله پژوهشی ارائه و در قالب مقاله آی اس آی/ با عنوان «64Cu, a powerful positron emitter for immunoimaging and theranostic: Production via natZnO and natZnONPs » در نشریه ایزوتوپ ها و پرتوهای کاربردی «Applied Radiation and Isotopes » منتشر شده همچنین به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران رسیده است.
این طرح در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تولید رادیوایزوتوپ مس64 با استفاده از نانو ذرات مس و روی» به راهنمایی دکتر مهدی صادقی عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران انجام شده است.

منبع :