تحلیل آزمون 4 آذرماه در گروه پنجم دبستان

.

تحلیل آزمون 4 آذرماه در گروه پنجم دبستان

تحليل آزمون 4 آذرماه در گروه پنجم دبستان

 

کلاس پنجمي‌هاي دوست‌داشتني، سلام! اميدوارم تا به اين‌جاي سال، خوب درس خوانده باشيد...

 

توضيح محتواي آزمون 4 آذرماه

آزمون 20 آبان‌ماه يک آزمون پيشرفت درسي بود؛ در اين آزمون شما  دو هفتم درس‌هاي نيم‌سال اوّل را خوانديد و دوره کرديد که معادل 89 صفحه از کتاب‌هاي درسي پنجم دبستان بود؛ اين آزمون فرصتي بود براي شما دانش‌آموزان که اگر درس‌هاي آزمون 20 آبان‌ماه را خوب نخوانده بوديد، آن‌ها را در اين آزمون مجدّداً دوره کنيد و قبل از شروع امتحانات مستمر اوّل، آمادگي بيش‌تري کسب کنيد.

درس‌هاي اين آزمون شامل يک هفتم مباحث جديد + دوره‌ي درس‌هاي آزمون 4 آذرماه بود.

 

نتيجه‌ي آزمون 4 آذرماه

 پنجم دبستان (عادي)

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي

%60

%52

علوم

%60

%55

بخوانيم و بنويسيم

%70

%52

تاريخ

%70

%75

مدني

%70

%74


درس رياضي- يک کمي! سخت بود...

سؤال‌هاي اين آزمون در درس رياضي، براي برخي از شما دانش‌آموزان، کمي سخت‌تر از آن چيزي بود که ما پيش‌‌بيني کرده بوديم. راستي دوستان خوب، مباحث «مساحت، معرّفي کيلومتر و کيلومتر مربّع، نسبت و تناسب» که در اين آزمون براي اوّلين بار از شما پرسيده شد، مباحث مهم و پايه‌اي در کلاس پنجم دبستان هستند؛ حتماً براي دوره و تمرين مجدّد آن‌ها، تمرين‌هاي صفحه‌هاي 43 تا 55 کتاب کار رياضي کانون، به نام کتاب «رياضي‌دان کوچک پنجم دبستان» را حل کنيد.

 

يک توضيح مهم:

اختلاف بين درصدهاي شما و پيش‌بيني کانون، اگر تا 6 عدد، کم‌تر يا بيش‌تر باشد، اشکالي ندارد؛ پس يادمان باشد که اختلاف بين درصدهاي شما و درصدهاي پيش‌بيني کانون، بايد کم‌تر از عدد 6 باشد؛ در اين‌صورت مي‌گوييم که درصدهاي شما، مشابه درصدهاي پيش‌بيني شده‌ي کانون است...

درس علوم- متعادل بود...

مباحث درس علوم در اين آزمون شامل فصل دوم و بخشي از فصل سوم کتاب بود و معلوم است که شما اين مباحث را خوب خوانده و دوره کرده بوديد؛ به هر حال سؤال‌هاي درس‌ علوم براي شما متعادل بوده است و درصدهاي شما در درس علوم، مشابه آن درصدهايي است که ما برايتان پيش‌بيني کرده بوديم. راستي حالا که اين درس‌ها را خوب خوانده و ياد گرفته‌ايد، بهتر است تست‌هاي آن‌ها را هم حل کنيد؛ براي حلّ تست‌هاي فصل دوم و سوم کتاب درسي علوم، تست‌هاي صفحه‌هاي 23 تا 39 کتاب کار علوم کانون، به نام کتاب «دانشمند کوچک پنجم دبستان» را حل کنيد.

 

درس بخوانيم و بنويسيم- سخت بود...

سؤال‌هاي درس بخوانيم و بنويسيم در اين آزمون، طبق معمول، سخت بود؛ دوستان عزيز، توجّه کنيد که تعداد درس‌هاي شما در کتاب درسي بخوانيم و بنويسيم زياد است و براي دوره‌ي همه‌ي اين درس‌ها، بايد وقت بيش‌تري را صرف درس‌خواندن کنيد و براي اين درس، بيش‌تر و بيش‌تر تمرين حل کنيد. حال براي دوره‌ي دوباره‌ي مباحث آزمون 4 آذرماه، در فاصله‌ي دو هفته‌اي که تا آزمون 18 آذرماه داريد، تمرين‌هاي زير را حل کنيد:

کتاب کار املا و انشاي کانون (نويسنده‌ي کوچک پنجم دبستان): تمرين‌هاي صفحه‌هاي 18 تا 26

کتاب دوسالانه‌ي بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان: تمرين‌هاي صفحه‌هاي 15 تا 20

درس‌هاي تاريخ و مدني- هر دو متعادل بود...

سؤال‌هاي درس تاريخ و مدني آسان بودند و هر دو درس، متعادل؛ يعني مشابه درصد‌هايي که ما براي شما پيش‌بيني کرده بوديم؛

دوستان خوب، در آزمون بعد، بايد به سؤال‌هاي هر 4 درس تاريخ، جغرافيا، مدني و هديه‌هاي آسمان پاسخ دهيد؛ پس خوب برنامه‌ريزي کنيد تا بتوانيد همه‌ي درس‌ها را براي آزمون بعدي، دوره کنيد.

2 توضيح مهم راجع به آزمون 18 آذرماه

1) آزمون 18 آذر، يک آزمون دوره‌اي است؛ در اين آزمون قرار است که همه‌ي درس‌هاي نيم‌سال اوّل را تا جايي که خوانده‌ايد، دوره کنيد؛

2) دانش‌آموزان خوب، شما در آزمون 18 آذرماه، کارنامه‌ي مبحثي دريافت مي‌کنيد و با اين کارنامه، مي‌فهميد که کدام درس‌ها را بايد بيش‌تر بخوانيد؛ توصيه مي‌کنيم که وقتي کارنامه‌ي مبحثي را گرفتيد، دورِ درس‌هايي را که فکر مي‌کنيد بايد آن‌ها را بيش‌تر بخوانيد، خط بکشيد؛ براي اين کار، از پشتيبان مهربان خود، کمک بگيريد...

ارزيابي آزمون؛ خيلي مهم...

ارزيابي آزمون، يک کار خيلي مهم است؛ شما با ارزيابي آزمون، سؤال‌هايي را که برايتان مهم هستند و يا آن‌‌ها را بلد نيستيد، مشخّص و در کتاب خودآموزي يادداشت مي‌کنيد؛ يه اين ترتيب، مي‌توانيد اشتباهات خود را بهتر ياد بگيريد و ديگر آن‌ها را تکرار نکنيد.

ارزيابي آزمون، 8 مرحله دارد:

 

1) ما بايد از عصر جمعه‌هاي آزمون، براي درس خواندن هم استفاده کنيم. پس عصر جمعه‌هاي آزمون، دفترچه‌ي سؤال آزمون را باز مي‌کنيم؛ براي مثال، ارزيابي آزمون 18 آذرماه، عصر جمعه‌ي 18 آذرماه شروع مي‌شود.

2) يک بار ديگر، سؤال‌هاي آزمون را مي‌خوانيم تا سؤال‌ها، بيش‌تر در ذهنمان بمانند و فراموش نشوند.

3) يک بار ديگر، سؤال‌ها را جواب مي‌دهيم. البته اين‌بار دفترچه‌ي پاسخ هم داريم. اين‌جوري مي‌توانيم بدانيم کدام سؤال را درست جواب داده‌ايم و کدام سؤال را غلط.

4) در اين هنگام، کنار سؤال‌هايي که درست جواب داده‌ايم، مي‌نويسيم: «د»، کنار سؤال‌هايي که غلط جواب داده‌ايم، مي‌نويسيم: «غ»، کنار سؤال‌هايي که شک کرده‌ايم و جواب نداده‌ايم، مي‌نويسيم: «ش» و کنار سؤال‌هايي که بلد نبوديم و جواب نداديم، مي‌نويسيم: «ن»

5) خوب تمرکز مي‌کنيم تا ياد بگيريم که يک سؤال، چه جوري حل مي‌شود.

6) نکته‌هاي هر سؤال را ياد مي‌گيريم. آخر اگر همه‌ي آن‌ها را بلد بوديم، حتماً به همه‌ي سؤال‌ها، درست جواب مي‌داديم.

7) حالا زمان مناسبي است که خوشحال شويم و بگوييم: «آفرين! خيلي از درس‌ها را خوب ياد گرفته‌ام.»

8) به روش زير، سؤال‌هاي نشان‌دار شده را به همراه پاسخ آن‌ها، در کلاسور يادداشت مي‌کنيم: 

الف) سؤال‌هاي «د» : سؤال‌هاي مهم و جالبي را که درست جواب داده‌ايم، يادداشت مي‌کنيم. فقط سؤال‌هاي قشنگ را

ب) سؤال‌هاي «ش» : تمام اين سؤال‌ها را يادداشت مي‌کنيم.

ج) سؤال‌هاي «غ» : تمام اين سؤال‌ها را يادداشت مي‌کنيم.

د) سؤال‌هاي «ن» : فقط آن‌هايي را که آسان‌تر هستند و مي‌توانيم با کمي درس خواندن، آن‌ها را حل کنيم، يادداشت مي‌کنيم.

به اين ترتيب، صفحه‌هاي کتاب خودآموزي شما، براي يک آزمون ديگر، کامل مي‌شود. بعدها که امتحان داريد يا آزمون داريد، با خواندن برگه‌هاي کتاب خودآموزي خودتان، نکته‌هاي جديد ياد مي‌گيريد و درس‌ها را دوباره دوره مي‌کنيم. موفّق باشيد دوستان...

 

چه‌قدر امسال دارد باران و برف مي‌بارد...

خدايا، بهترين تشويق‌ها براي توست که اين‌همه، هوا را پاکيزه کردي...

راستي دوستان خوبم، ماه محرم آمد؛ التماس دعا...

 

منبع :