عرضه نرم‌افزاری برای محاسبه فرمولاسیون دقیق ساخت انواع رنگ‌ها

محققان موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موفق به طراحی و ساخت نرم افزاری برای محاسبه فرمولاسیون صحیح رسیدن به رنگ هدف شدند.

عرضه نرم‌افزاری برای محاسبه فرمولاسیون دقیق ساخت انواع رنگ‌ها

محققان موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش موفق به طراحی و ساخت نرم افزاری برای محاسبه فرمولاسیون صحیح رسیدن به رنگ هدف شدند.

دکتر مهزیار گرجی، دانش‌آموخته دکتری موسسه رنگ و مجری طرح گفت: در حال حاضر در صنعت و کارخانجات مختلف برای رسیدن به یک رنگ خاص، از روش سنتی استفاده می‌شود که در این روش‌ها با استفاده از روش سعی و خطا و تکرار، رنگ‌های اولیه را به نسبت‌های مختلف با هم مخلوط کرده و با تغییر درصدهای اختلاط در نهایت به رنگ مورد نظر می‌رسند.

وی ادامه داد: برای ساخت رنگ مورد نظر با طراحی نرم‌افزاری توانستیم این فرایند تجربی را مدل‌سازی و درصد مورد نیاز از رنگ‌های اولیه برای رسیدن به شید رنگی را به صورت دقیق محاسبه کنیم.

گرجی کاهش زمان و هزینه تولید را از مزایای این نرم‌افزار دانست و یادآور شد: این نرم‌افزار می‌تواند نتایج محاسباتی خود را با توجه به تغییرات مواد اولیه، خطاهای آزمایشگاهی و تغییرات جزئی دیگر، اصلاح کند و با توجه به مواد رنگی اولیه چندین فرمولاسیون را محاسبه کرده و با توجه به قیمت تمام شده هر کدام، آنها را طبقه‌بندی کند.

مجری طرح با اشاره به تولید این نرم‌افزار در فاز صنعتی، خاطر نشان کرد: از این نرم‌افزار می‌توان برای تمامی رنگ‌ها شامل رنگ‌های پایه آب، پایه حلال و رنگ‌های پودری استفاده کرد.

این طرح پژوهشی با راهنمایی دکتر فرهاد عامری و دکتر کیوان انصاری و مشاوره پروفسور سیامک مرادیان از اعضای هیات علمی موسسه رنگ اجرایی شد.

منبع :