تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

با سلام و خسته نباشید... امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 31 فروردین برای شما مفید بوده باشد.

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

با سلام و خسته نباشید...

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 31 فروردین برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به شرح زیر می‌باشد:

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

در جدول زیر می‌توانید آسان‌ترین و دشوارترین سوال هر درس در آزمون 31 فروردین را ببینید و نتایج آن را با نتیجه‌ای که شما در آزمون گرفته‌اید، مقایسه کنید.

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

میانگین درصد پاسخ‌گویی به سوالات نگاه به گذشته‌ی هر درس در آزمون 31 فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

همانطور که در دفترچه‌ی آزمون مشاهده کرده‌اید، برخی سوالات آزمون به صورت متنی - مفهومی ارائه می‌شوند. یعنی متنی داده شده و سپس با توجه به آن متن، سوالاتی پرسیده می‌شود. نتایج حاصل از این سوالات را در آزمون 31 فروردین، می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

تحلیل آماری سوالات دام‌دار (سوالاتی که تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان به آن پاسخ اشتباه داده‌اند):

تحلیل آزمون 31 فروردین - یازدهم هنرستان نقشه کشی معماری

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری یازدهم هنرستان